Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje o profilu dydaktycznym.
 • Ostatnia zmiana 05.06.2024 przez Studium Języków Obcych

  Publikacje o profilu dydaktycznym

  • Dzięcioł-Pędich Agnieszka, Dudzik Agnieszka. 2024. “Developing reading skills for SEN learners.” 36th Annual APPI Conference. The Book of Proceedings, 9-14.
  • Dudzik Agnieszka, Dzięcioł-Pędich Agnieszka. 2023. “Teacher resilience and the challenges of remote learning: An analysis of perspectives from ELT practitioners.” Crossroads. A Journal of English Studies, 2023: 3, 42, 30-53.

  • Ekes Karolina, Popiołek Magdalena, Serwicka-Kapała Anna. 2023. Niezbędnik humanisty, Język łaciński, Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa-Białystok. 486 stron.
  • Dudzik, Agnieszka. 2022. Review of the coursebook English for Radiographers, by Urszula Swoboda Rydz. Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG, 29(2)/2022. Faversham, Kent: IATEFL, 71-73.
  • Dudzik Agnieszka, Dzięcioł-Pędich Agnieszka. 2022. “Online tools for individual study of specialised vocabulary - selected challenges.” Linguodidactica, 2022/26, 37-50.
  • Dudzik, Agnieszka. 2022. Beyond words: teaching English for Medical Purposes. In H. Andaloussi (Ed.), ESP Teaching Today: Current Practices, Challenges and Perspectives. Berlin, Germany: DAC, 62-68.
  • Dudzik, Agnieszka. 2021. “Significance of effective communication in healthcare and its implications for EMP syllabus design.” International Journal of Humanities and Natural Sciences, 1-4(52). 9-16.
  • Dzięcioł-Pędich Agnieszka, Dudzik Agnieszka. 2021. “Technology in Support of Developing Speaking Skills in ESP Courses.” Lublin Studies in Modern Languages and Literature, 45, 3(2021), 71-80.
  • Dudzik, Agnieszka. 2021. Review of the coursebook OET Speaking & Writing Skills Builder: Nursing & Medicine, by Ros Wright. Modern English Teacher, 30/2. April 2021, 86-87.
  • Dudzik, Agnieszka. 2021. Review of the coursebook The Cambridge Guide to OET Nursing, by Catherine Leyshon, Gurleen Khaira, Virginia Allum. English Teaching Professional, 133. March 2021, 34.
  • Dudzik, Agnieszka. 2021. Review of the coursebook Unlock Level 4, Second Edition: Reading, Writing & Critical Thinking, by Chris Sowton and Alan S. Kennedy. Modern English Teacher, 30/1. January 2021, 85-86.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2020, “Lingua Latina pro usu pharmacognostico. Praktyczne mianownictwo łacińskie w farmakognozji”, Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
  • Dudzik, Agnieszka. 2020. “Investigating target needs for medical English course development and syllabus design.” Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG, 54/2020: 19-26.
  • Dudzik, Agnieszka, and Agnieszka Dzięcioł-Pędich. 2020. “Preparing students for the 21st century workplace: A rationale for developing intercultural competence in ESP courses.” In English for 21st Century Skills, edited by S. Mavridi, D. Xerri, 56-62. Berkshire: Express Publishing, 2020.
  • Dudzik, Agnieszka. 2020. Review of the coursebook Flash on English for Nursing, by Adrienne Harrison. Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG, 54/2020: 61.
  • Dzięcioł-Pędich, Agnieszka, and Agnieszka Dudzik. 2020. “Supporting SEN learners in the language classroom: tips for teachers.” In IATEFL 2019, Liverpool Conference Selections, edited by T. Pattison, 121-122. Kent: International Association of Teachers of English as a Foreign Language.
  • Dudzik Agnieszka, Agnieszka Dzięcioł-Pędich, and Joanna Kic-Drgas. 2019. “ESP testing in the eyes of Polish tertiary teachers.” Linguodidactica, 23/2019, 21-34.
  • Dudzik, Agnieszka. 2019. Review of the coursebook Career Paths: Paramedics, by Jenny Dooley and Alisha Clark. Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESP SIG, 59/2019: 27.
  • Dudzik, Agnieszka. 2019. “Future directions in ELT: where are we headed? (Review)”. IATEFL Voices, 269/2019: 23.
  • Serwicka-Kapała Anna. 2019. „Panopticum historyczne i kulturowe.Medyk Białostocki, nr 06 (170): 28-29.
  • Dudzik, Agnieszka. 2018. “Communication in EMP: the why and what of teaching medical communication skills.” Komunikacja Specjalistyczna, 15-16/2018: 46-62.
  • Hyde, Caroline, and Agnieszka Dudzik. 2018. “Global ESP and technology – crossing the digital divide.” Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESP SIG, 51/2018: 28.
  • Dudzik, Agnieszka, and Agnieszka Dzięcioł-Pędich. 2017. „Intercultural competence in EMP training: a case study and implications for syllabus design”. In Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 49 (62): Issues in Teaching, Translating and Interpreting Languages for Specific Purposes, edited by H. Sierocka, 55-71. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Dudzik, Agnieszka, and Agnieszka Dzięcioł-Pędich. 2016. “Teaching intercultural communication competence in the ESP tertiary context”. In IATEFL 2015 Manchester Conference Selections edited by Pattison T., 124-126. Kent: International Association of Teachers of English as a Foreign Language.
  • Gorbacz-Gancarz Barbara, Eunika Supińska, Ewa Szczepaniak, Lucyna Ostrowska, Ewa Stefańska. 2016. English for Dietetics. Warszawa: PZWL.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2016. „Nauczanie języka łacińskiego specjalistycznego po reformie studiów 2012/13 – nowe wyzwania.” W Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje (księga abstraktów), 70. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
  • Dudzik, Agnieszka. 2015. “Intercultural Communication Competence: An Integral Component of the EMP Curriculum.” In Discourses in Co(n)text: The Many Faces of Specialised Discourse edited by M. Zabielska, M.Wasikiewicz-Firlej, E.,Szczepaniak-Kozak, A., 33-59. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
  • Dudzik, Agnieszka, and Agnieszka Dzięcioł-Pędich. 2015. “ESP or EGP: what do learners really need?” In IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections edited by T. Pattison T., 156-158. Kent: International Association of Teachers of English as a Foreign Language.
  • Dudzik, Agnieszka. 2014. “Understanding Cultural Differences within the Context of Medical Encounters: Nonverbal Dimensions of Communication.” Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA Uniwersyetu Jagiellońskiego, 24/2014: 109-117.
  • Dudzik, Agnieszka. 2014. ”Developing intercultural communication and specialist language knowledge through project work in the ESP classroom.” In Culture and creativity in discourse studies and foreign language pedagogy edited by E. Wąsikiewicz-Firlej, H. Lankiewicz, A.Szczepaniak-Kozak, A., 117-126. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
  • Dudzik, Agnieszka. 2014. "Co to dziś znaczy nauczać języka medycznego?” Języki Obce w Szkole, 1/2014: 73-76.
  • Dudzik, Agnieszka. 2011. „Doskonalenie języka angielskiego.” Medyk Białostocki, nr 10 (102): 14-15.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2010. „Scenariusz filmowy jako typ tekstu artystycznego.” W Edukacja dla przyszłości, t. VIII, red. J. Zaniewski, A. 457-465. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2008. „Przejawy intertekstualności w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza.” W Edukacja dla przyszłości. Paradygmat lingwistyczny XXI wieku, t. VI, red. J. Zaniewski, J. Gorbacz-Pazera, 279-289. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2008. „Słownictwo obce w polskim języku religijnym.” Linguodidactica, t. XII, red. R. Hajczuk, 141-147. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2008. „Koncept WODA-AQUA w przysłowiach i związkach frazeologicznych.” W Edukacja obcojęzyczna dla przyszłości, red. A. Stelmaszuk, A. Serwicka-Kapała, D. Rubin, 87-92. Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2007. Werbalizacja wrażeń sensorycznych w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza.” W Edukacja dla przyszłości. Nauczanie dla kraju, Europy i świata, t. IV, red. J. F. Nosowicz, M. Pieklarz, 159-165. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2007. „Motywy roślinne jako środek ekspresji językowej w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza.” W Linguodidactica t. XI, red. R. Hajczuk, 131-137. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2006. „Portret kobiety w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza- leksykalne i stylistyczne środki opisu postaci.” W Linguodidactica, t. X, red. R. Hajczuk, 189-194. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2006. „Elementy kultury grecko – łacińskiej w terminologii medycznej.” W Язык. Общество. Культура, 33-38. Grodno: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie.
  • Bruska Bożena, Marian Chomoncik, Anna Serwicka-Kapała, Eunika Supińska, Ewa, Szczepaniak, Jan Zaniewski. 2005. Leksykon diagnoz medycznych polsko-łacińsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  • Serwicka-Kapała, Anna, Bożena Bruska. 2005. „Frazeologizmy łacińskie i polskie zawierające nazwy zwierząt – sposoby obrazowania świata.” W Language, Society, and Problems of Intercultural Communication, 129-131. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2005. “Aspekt onomastyczny farmakonimów.” W Linguodidactica, t. IX, red. Roman Hajczuk, 135-138. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2005. „Leksyka obca jako nośnik tradycji Kościoła w Polsce.” W Przeszłość i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych, 195-200. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2004. „Obraz świata w łacińskich nazwach roślin leczniczych. W Linguodidactica, t. VIII, red. R. Hajczuk, A. Potyra, 187-192. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała Anna, Urszula Krasnodębska, Bożena Bruska. 2003. „Łacińsko-greckie morfemy słowotwórcze w medycznej leksyce angielskiej i rosyjskiej.” W Studia slawistyczne. Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza wschodniosłowiańskiego, 107-114. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała Anna, Marian Chomoncik. 2003 „Интернационализмы в медицинской лексике.” Русское слово в мировой культуре, 533-539. Sankt Petersburg.
  • Serwicka-Kapała Anna, Chomoncik Marian. 2003. „Terminologia medyczna - wybrane problemy.” W Linguodidactica, t. VII, red. R. Hajczuk, A. Potyra, 167-174. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Chomoncik Marian, Anna Serwicka-Kapała. 2003. „Problemy łączliwości ciągów syntagmatycznych w łacińskiej terminologii medycznej.” W Linguodidactica, t. VII, red. R. Hajczuk, A. Potyra, 29-41. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
  • Serwicka-Kapała, Anna. 2000. Lingua Latina medicinalis w procesie poznawania angielskiej terminologii medycznej. W Linguodidactica, t. VI, red. R. Hajczuk, A. Potyra, 229-233. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.