• Ostatnia zmiana 08.05.2018 przez Studium Języków Obcych

    Nauka

    Pracownicy SJO prowadzą działalność naukową koncentrującą się wokół następujących zagadnień: lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty nauczania języków obcych; leksykologia; lingwistyka i stylistyka tekstu naukowego; translatoryka; teoria i praktyka podręcznika; komputerowe technologie nauczania języków obcych. Biorą aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.