Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Studium.
 • Ostatnia zmiana 13.08.2021 przez Studium Języków Obcych KRK

  O Studium

   

   

  Studium Języków Obcych UMB jest jednostką ogólnouczelnianą. Kadra dydaktyczna SJO prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w ramach lektoratu języka nowożytnego (język angielski) oraz języka łacińskiego.

   

  Wymiar godzin lektoratu uzależniony jest od kierunku studiów i waha się od 60h (Farmacja), 100h (Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny) do 120h na pozostałych kierunkach. Lektorat języka łacińskiego odbywa się na roku pierwszym na Farmacji (45h).

   

  Nauka języka prowadzona jest na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Nauczany język jest językiem specjalistycznym, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym w kontekście międzynarodowym.

   

  Studium Języków Obcych oferuje również zajęcia z języka polskiego jako obcego dla studentów studiów anglojęzycznych I i II roku w wymiarze 120h oraz z języka angielskiego w Szkole Doktorskiej (60h).

   

  SJO przeprowadza egzaminy doktorskie z języka obcego w przewodzie doktorskim dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz egzaminy do specjalizacji z języka angielskiego.

   

  Dane kontaktowe:

  ul. Mickiewicza 2C
  15-222 Białystok
  tel.: +48(85) 748 55 96

  e-mail: sjosekr@umb.edu.pl