• Ostatnia zmiana 02.03.2017 przez Studium Języków Obcych

  O Studium

  Strona: 1 z 2

  Dane kontaktowe:

  ul. Mickiewicza 2C
  15-230 Białystok
  tel.: +48(85) 748 55 96

  e-mail: sjosekr@umb.edu.pl

   

  Historia Stiudium

   

  SJO UMB zostało utworzone na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1963 roku, tj. w 13 lat po utworzeniu w 1950 r. Akademii lekarskiej, przemianowanej następnie w Akademię Medyczną. W okresie początkowym języki nowożytne były przedmiotami fakultatywnymi, co automatycznie warunkowało ich drugorzędność w procesie dydaktycznym. Grupy językowe były bardzo liczne, sięgały do 30 a nawet do 60 osób. Do nauczania wypożyczane były sale ćwiczeń, nie było programów, korzystano z dowolnych podręczników.

  Dopiero w 1958 r. , wraz z wybudowaniem gmachu zakładów teoretycznych ( Collegium Universum )lektorzy otrzymali w nim własną sale ćwiczeń, która oprócz sali dydaktycznej spełniała funkcję pokoju lektorów, miejsce zebrań, szatni lektorskiej itp.

  Na bazie tej jednej sali tworzył się nowy zakład dydaktyczny w postaci przyszłego Studium.

  W styczniu 1964 r. Studium otrzymało lokal składający się z 6 sal, sekretariatu, magazynu i pokoju lektorów.

  W 1966 roku Studium AMB jako pierwsze spośród akademii medycznych w kraju zastosowało w dydaktyce laboratorium językowe, które pozwalało na nauczanie według określonego , zaprogramowanego systemu .

  Aktualnie Studium posiada własne sale ćwiczeń, bibliotekę zakładową, 2 pokoje wykładowców, lokale administracyjne oraz pomieszczenia socjalne.