Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O Studium.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2023 przez Studium Języków Obcych

  O Studium

   

   

  Studium Języków Obcych UMB jest jednostką ogólnouczelnianą. Kadra dydaktyczna SJO prowadzi zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów oraz Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach lektoratu języka nowożytnego (język angielski) oraz języka łacińskiego.

   

  Wymiar godzin lektoratu uzależniony jest od kierunku studiów i waha się od 60h (Szkoła Doktorska, kier. Farmacja), 100h (kier. Lekarski oraz Lekarsko-Dentystyczny) do 120h na pozostałych kierunkach. Lektorat języka łacińskiego odbywa się na pierwszym roku kier. Farmacja (45h).

   

  Nauka języka obcego prowadzona jest na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Nauczany język jest językiem specjalistycznym i/lub akademickim, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Lektorat obejmuje nauczanie zarówno umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim, jak i specjalistycznego języka charakterystycznego dla studiowanej dziedziny. Celem nauczania jest bowiem doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym w kontekście międzynarodowym.

   

  Studium Języków Obcych oferuje również zajęcia z języka polskiego jako obcego dla studentów studiów anglojęzycznych I i II roku w wymiarze 100h.

   

  SJO przeprowadza egzaminy doktorskie z języka obcego w przewodzie doktorskim dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz egzaminy do specjalizacji z języka angielskiego.

   

  Od roku 2021 Studium Języków Obcych UMB jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

   

   

   

   

  Dane kontaktowe:

  Studium Języków Obcych UMB

  ul. Mickiewicza 2C
  15-222 Białystok
  tel.: +48(85) 748 55 96

  e-mail: sjosekr@umb.edu.pl