• Ostatnia zmiana 14.12.2017 przez Studium Języków Obcych

  Aktualności

   

                               

  K O N S U L T A C J E

  PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

  w roku akademickim 2017/2018


   

  mgr Ewa Szczepaniak

  środa

  14.00 – 15.00

  dr Alina Kiziukiewicz

  środa

  11.30 – 12.00

  dr Anna Serwicka-Kapała

  poniedziałek

  11.45 – 12.45

  mgr Barbara Gorbacz-Gancarz

  środa

  12.30 – 13.30

  mgr Eunika Supińska

  poniedziałek

  środa

  18.15 – 18.45

  16.30 – 17.00

  mgr Urszula Nowogrodzka

  wtorek

  czwartek

  9.45 – 10.15

  10.10 – 10.40

  mgr Mirosław Toczyłowski

  środa

  czwartek

  11.30 – 12.00

  11.30 – 12.00

  mgr Krzysztof Kurhan

  poniedziałek

  wtorek

  10.15 – 10.45

  10.15 – 10.45

  dr Agnieszka Dudzik

  poniedziałek

  czwartek

  11.30 – 12.00

  14.00 – 14.30

  mgr Justyna MacDonald

  piątek

  13.00 – 14.00

  mgr Aleksandra

  Łukaszyk-Spryszak

  środa

  czwartek

  11.15 – 11.45

  9.15 – 9.45

  dr Justyna Sierakowska

  poniedziałek

  wtorek

  13.00 – 13.30

  9.45 – 10.15

  mgr Małgorzata Jarmołowicz

  czwartek

  19.15 – 19.45

  mgr Dariusz Frankowski

  piątek

  9.45 – 10.15

                       

   

  Z przyjemnością informujemy, że studentka II roku Wydziału Lekarskiego, Anna Kurasz, dostała się do trzeciego, finałowego etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny (1st International English Language Internet Competition for medical and pharmaceutical students), który odbędzie się w grudniu w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie.

  W pierwszym etapie olimpiady, który odbył się w formie zdalnej dn. 21.10.2017, uczestniczyło 299 studentów uczelni medycznych z Polski, Słowacji i Rosji, którzy rozwiązywali test sprawdzający umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania tekstów specjalistycznych ze zrozumieniem oraz stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. W drugim etapie, do którego zakwalifikowało się 40 studentów, uczestnicy przygotowali prezentacje video pt. „The Doctor as a Humanist”, które oceniała międzynarodowa komisja ekspercka w zakresie nauczania specjalistycznego języka angielskiego dla potrzeb medycyny pod przewodnictwem Jonathana McFarlanda.

  W drużynowej części Olimpiady naszą Uczelnię reprezentują dwa zespoły studentów drugiego roku Elektroradiologii (1/ Magdalena Antonowicz, Agata Putra, Patrycja Szymczyk, Karolina Brzostowska, Jakub Kazberuk i Grzegorz Kłos oraz 2/ Natalia Ogrodnik, Kamila Wowak, Mateusz Skwirosz, Michał Żamojtuk i Wojciech Kowalewicz), które przygotowały filmy video dotyczące ich przyszłej pracy zawodowej. Wyniki tej części Olimpiady poznamy dn. 27.11.2017.

  Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Olimpiady i funkcję koordynatora w naszej Uczelni sprawuje lektor Studium Języków Obcych, dr n.hum. Agnieszka Dudzik.

  Naszej finalistce oraz uczestnikom drużynowej części Olimpiady życzymy powodzenia w finale! Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyciągną jeszcze większe rzesze uczestników.


   

   

   

   

   

   

              

                                                                           

                                                            

   

                                                                                               

                                                       

                                                                                                                 

                 

   

            

   

   

   

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

  "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak,  mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB