• Ostatnia zmiana 15.03.2018 przez Studium Języków Obcych

  Aktualności

                         

   

      

  K O N S U L T A C J E

  PRACOWNIKÓW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

  w roku akademickim 2017/2018

   

  mgr Ewa Szczepaniak

  środa

  14.00 – 15.00

  dr Alina Kiziukiewicz

  piątek

  12.45 – 13.15

  dr Anna Serwicka-Kapała

  środa

  10.00 – 11.00

  mgr Barbara Gorbacz-Gancarz

  wtorek

  9.45 – 10.45

  mgr Eunika Supińska

  poniedziałek

  środa

  18.30 – 19.00

  19.00 – 19.30

  mgr Urszula Nowogrodzka

  wtorek

  środa

  11.45 – 12.15

  10.15 – 10.45

  mgr Mirosław Toczyłowski

  środa

  czwartek

  11.30 – 12.00

  11.30 – 12.00

  mgr Krzysztof Kurhan

  wtorek

  środa

  12.05 – 12.35

  12.30 – 13.00

  dr Agnieszka Dudzik

  poniedziałek

  czwartek

  11.30 – 12.00

  14.00 – 14.30

  mgr Justyna MacDonald

  czwartek

  piątek

  14.00 – 14:30

  13.00 - 13.30

  mgr Aleksandra

  Łukaszyk-Spryszak

  poniedziałek

  piątek

  11.00 – 11.30

  12.45 – 13.15

  dr Justyna Sierakowska

  czwartek

  11.30 – 12.30

  mgr Małgorzata Jarmołowicz

  wtorek

  15.00 – 15.30

  mgr Dariusz Frankowski

  środa

  13.05 – 13.35

                       

   

  Z przyjemnością informujemy, że studentka II roku kierunku lekarskiego, Anna Kurasz, zajęła drugie miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny (1st International English Language Internet Competition for medical and pharmaceutical students), który odbył się w dn. 16-17 grudnia 2017 r. w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie.

  W trzecim, finałowym etapie indywidualnej części Olimpiady uczestniczyło 9 studentów reprezentujących uczelnie medyczne z Polski, Słowacji, Litwy i Rosji. Finaliści współpracowali w międzynarodowych zespołach, z których każdy przygotował prezentację pt. „The hospital of my dreams”. Prezentacje uwzględniały różnorodne aspekty organizacji szpitala, m.in. rozwiązania architektoniczne, otoczenie budynku szpitala, sprzęt i wyposażenie medyczne, zadania personelu medycznego, relacje na osi pacjent-personel medyczny czy innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej.

  W drużynowej części Olimpiady, która odbyła się w formie zdalnej, studenci II roku kierunku elektroradiologia zajęli II i III miejsce: II - Magdalena Antonowicz, Agata Putra, Patrycja Szymczyk, Karolina Brzostowska, Jakub Kazberuk i Grzegorz Kłos oraz III - Natalia Ogrodnik, Kamila Wowak, Mateusz Skwirosz, Michał Żamojtuk i Wojciech Kowalewicz. Obie drużyny przygotowały filmy video w języku angielskim dotyczące ich przyszłej pracy zawodowej.

  Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Olimpiady i funkcję koordynatora w naszej Uczelni sprawowała dr n. hum. Agnieszka Dudzik, lektor Studium Języków Obcych.

  Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyciągną jeszcze większe rzesze uczestników.

   

                  Anna Kurasz wraz z członkami komisji finałowego etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

   

   

   

   

   

              

                                                                           

                                                            

   

                                                                                               

                                                       

                                                                                                                 

                 

   

            

   

   

   

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

  "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak,  mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB