• Ostatnia zmiana 29.06.2020 przez Studium Języków Obcych

  Aktualności

                       

   

   

   

   

   

   UWAGA STUDENCI II ROKU NA KIERUNKU LEKARSKIM

   

  Egzamin końcowy z jęz. angielskiego odbędzie się w środę, 1 lipca 2020 r. o godz. 10:00

  na platformie edukacyjnej EDUPORTAL

   

                                                                                          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praktyczne integracyjne zajęcia językowe

  (język angielski i język łaciński)

  w Aptece Szkoleniowej

  (Euroregionalne Centrum Farmacji UMB)

  – projekt autorski

   

  To już siódmy rok akademicki, w którym realizujemy ten projekt integracyjny – scalający i podsumowujący całoroczną pracę dydaktyczną ze studentami I roku Farmacji Aptecznej.

   

  Cel zajęć:

  1. wykorzystanie poznanych struktur językowych dotyczących nazewnictwa grup leków, ich postaci, dróg podania, wskazań, skutków ubocznych oraz sposobów przechowywania;
  2. rozwijanie kompetencji komunikacyjnej na płaszczyźnie farmaceuta – pacjent poprzez:
   • dialog,
   • język nakazu i zakazu,
   • przekazywanie pacjentowi profesjonalnej informacji w zrozumiały sposób,
   • formułowanie pytań i odpowiedzi,
   • doskonalenie rozumienia ze słuchu;
  3. wyegzekwowanie adekwatnej wiedzy dotyczącej recepty i receptury w języku łacińskim.

  Scenariusz zajęć:

  1. ćwiczenia w grupach 7- 8 - osobowych + wykładowcy prowadzący + goście
  2. studenci na bazie opracowanych ulotek prezentują w formie dialogów informacje dotyczące wybranych leków, ich postaci, z uwzględnieniem drogi podania, skutków ubocznych, sposobu przechowywania etc. oraz przedstawiają terminologię łacińską dotyczącą ww. zagadnień.
  3. ewaluacja osiągnięć studentów w odniesieniu do ogólnych i szczegółowych efektów kształcenia ( m.in. absolwent posiada wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych, wiedzę o lekach, potrafi udzielić rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych, jest przygotowany do realizacji celów edukacyjnych w pracy zawodowej)w powiązaniu ze stosowanymi metodami dydaktycznymi – ustne praktyczne potwierdzenie nabytej wiedzy i kompetencji językowych (bezpośrednia obserwacja studenta w standaryzowanych warunkach):
   • ocena znajomości fachowej terminologii w obu językach,
   • ocena rozumienia ze słuchu,
   • ocena zastosowania języka nakazu-zakazu,
   • ocena umiejętności formułowania pytań i udzielania odpowiedzi.
  4. omówienie zajęć.

  Opracowały:

  dr Anna Serwicka – Kapała

  mgr Urszula Nowogrodzka

   

   

   

  SJO na XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

  Dnia 23 maja 2019 SJO uczestniczyło w XVII  Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki za sprawą dwóch prezentacji:

  1. „Łacina jakiej nie znacie – fascynująca anatomia człowieka” oraz
  2. „Łacina jakiej nie znacie – wyprawa do świata roślin”.

  Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie z liceum ogólnokształcącego w Przasnyszu oraz licealiści z Suwałk.

  Każda z prezentacji trwała ok. 50 minut i demonstrowała terminologię w sposób nietypowy – inny od tradycyjnego,

  ukazując bogactwo i wyjątkowość łacińskich terminów anatomicznych oraz nazwy roślin pełne zagadek i odniesień.

                                   

  Tajemnice dawnych recept – nowe życie starego manuału

  Na zaproszenie Zarządu Fundacji Klasa Kobiet, dr n. hum. Anna Serwicka – Kapała wygłosiła  w Warszawie wykład

  Tajemnice dawnych recept w ramach prowadzonego cyklu Łacina i greka kształtują człowieka.

  Wykład dotyczył recept zawartych w rękopiśmiennym manuale aptecznym pochodzącym z apteki działającej od 1847 roku

  w Suwałkach a obecnie będącym depozytem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, udostępnionym jako eksponat

  w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  Manuał ten spisany głównie po łacinie, został poddany tłumaczeniu na język polski. Jego zawartość, fascynująca dla badacza

  historii farmacji, ilustruje bogactwo asortymentu surowców, wytwarzanych postaci leków oraz bogatą ofertę innych niż

  lecznicze artykułów.

  Większość receptur dotyczy leczenia różnych dolegliwości trapiących ludzi od zawsze jak np. ból zęba, odciski, odmrożenia,

  bóle reumatyczne. Osobną grupę  stanowią kosmetyki (np. pomada rezedowa, krem od piegów) leki weterynaryjne

  (np. Proszek na zołzy dla koni) oraz produkty codziennego użytku niezbędne w gospodarstwie domowym, np. atrament,

  lek do flaszek, lep na muchy, klajster do worków, płyn do maszyn elektrycznych) czy kolofonia do kontrabasów -  wiele

  z nich to artykuły zaskakujące z punktu widzenia współczesnego pacjenta/klienta apteki.

  W manuale tym znajdują się też receptury na specyfiki znane od stuleci, np. Opodeldoc, Pigułki Reformackie lub o historii

  sięgającej XIX wieku, jak Guttae Inoziemcovi (Krople Inoziemcowa).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Licealiści z Warszawy gośćmi SJO

  Dnia 26 stycznia mieliśmy przyjemność gościć młodzież z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja.

  Grupa pod opieką mgr Karoliny Ekes, dr Magdaleny Popiołek przyjechała w celu zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Historii

  Medycyny i Farmacji UMB oraz trasy w podziemiach Pałacu Branickich. Z dużym zainteresowaniem młodzież obejrzała

  wyposażenie dawnych gabinetów lekarskich, pracowni radiologicznej, wojskowy szpital polowy oraz salę apteczną.

  Wiele emocji wzbudziła trasa podziemna „Spacer w przeszłość – ścieżka historyczna” wraz z prezentacją multimedialną

  a także pomieszczenia reprezentacyjne Pałacu Branickich. Na zakończenie wróciliśmy do dawnej apteki i ekspozycji

  poświęconej aptekarstwu. Wśród dawnych sprzętów i utensyliów dr Anna Serwicka – Kapała przeprowadziła

  lekcję łaciny farmaceutycznej powiązaną z historią roślinnych surowców leczniczych, dziejami nazewnictwa botanicznego

  oraz wybranymi tajnikami receptury. Lekcję urozmaicały ciekawostki dotyczące m.in. zawartości zabytkowego manuału

  aptecznego. Po części dydaktycznej młodzież wraz z opiekunami udała się na obiad, na który złożyły się dania regionalne.

   

   

  Studenci I roku Farmacji na zajęciach

  w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

  To już po raz szósty studenci I roku Farmacji zakończyli I semestr lektoratu z języka łacińskiego i angielskiego biorąc

  udział w zajęciach, które zostały przeprowadzone przez nas – wykładowcę języka łacińskiego i wykładowcę języka angielskiego,

  w muzealnej sali aptecznej Muzeum Historii Medycyny I Farmacji UMB 31 stycznia i 1 lutego 2019 r. Zajęciom tym przyświeca

  idea rekapitulacji poznanej terminologii specjalistycznej z zakresu farmacji oraz przybliżenia dziejów aptekarstwa.

  Sala ekspedycyjna muzealnej apteki jest wspaniałym miejscem do realizacji takich zajęć, prawdziwą kopalnią pomysłów

  na zilustrowanie historii farmacji. Studenci podczas naszych zajęć mają okazję wysłuchać prelekcji a także sprawdzić

  swoją znajomość łacińskich nazw roślin leczniczych, związków chemicznych, surowców leczniczych. Poznają też fascynującą

  historię dawnych leków, które choć wycofane z lecznictwa, zrobiły karierę poza branżą medyczną. Tak się stało

  np. z Embryo Colae. Studenci poznają, co kryje się w zaszyfrowanych pod łacińskimi nazwami specyfikach, takimi jak

  Sapo viridis, Spongia fluviatilis czy Pix solida.

  Stałym elementem zajęć jest prezentacja dawnego manuału z przełomu XIX i XX wieku. To jeden z atrybutów dawnego

  aptekarza, prawdziwy skarbiec – thesaurus apothecarii- zapisane są w nim receptury na leki dla ludzi, zwierząt gospodarskich,

  na artykuły gospodarstwa domowego, np. lak do butelek, tusz do pieczątek, lep na muchy, atrament czy ognie bengalskie,

  co świadczy o bardzo bogatej a jednocześnie odmiennej niż współczesna, ofercie dawnej apteki.

  Bogactwo eksponatów, mnogość naczyń aptecznych, wielość i różnorodność utensyliów do gromadzenia,

  przechowywania i przetwarzania surowców, zgromadzona literatura ilustrują rozbudowaną wytwórczość dawnych aptek,

  szeroką wiedzę aptekarzy i duże znaczenie zawodu aptekarza dla społeczności.

  Po wysłuchaniu prelekcji i zapoznaniu się z eksponatami studenci otrzymują zestaw pytań oraz pojęć do zdefiniowania

  w języku angielskim.

  mgr Urszula Nowogrodzka, dr Anna Serwicka-Kapała

   

   

                           

   

  Z przyjemnością informujemy, że studentka II roku kierunku lekarskiego, Anna Kurasz, zajęła drugie miejsce w finale Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny (1st International English Language Internet Competition for medical and pharmaceutical students), który odbył się w dn. 16-17 grudnia 2017 r. w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie.

  W trzecim, finałowym etapie indywidualnej części Olimpiady uczestniczyło 9 studentów reprezentujących uczelnie medyczne z Polski, Słowacji, Litwy i Rosji. Finaliści współpracowali w międzynarodowych zespołach, z których każdy przygotował prezentację pt. „The hospital of my dreams”. Prezentacje uwzględniały różnorodne aspekty organizacji szpitala, m.in. rozwiązania architektoniczne, otoczenie budynku szpitala, sprzęt i wyposażenie medyczne, zadania personelu medycznego, relacje na osi pacjent-personel medyczny czy innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej.

  W drużynowej części Olimpiady, która odbyła się w formie zdalnej, studenci II roku kierunku elektroradiologia zajęli II i III miejsce: II - Magdalena Antonowicz, Agata Putra, Patrycja Szymczyk, Karolina Brzostowska, Jakub Kazberuk i Grzegorz Kłos oraz III - Natalia Ogrodnik, Kamila Wowak, Mateusz Skwirosz, Michał Żamojtuk i Wojciech Kowalewicz. Obie drużyny przygotowały filmy video w języku angielskim dotyczące ich przyszłej pracy zawodowej.

  Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Olimpiady i funkcję koordynatora w naszej Uczelni sprawowała dr n. hum. Agnieszka Dudzik, lektor Studium Języków Obcych.

  Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyciągną jeszcze większe rzesze uczestników.

   

                  Anna Kurasz wraz z członkami komisji finałowego etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

   

   

   

   

   

              

                                                                           

                                                            

   

                                                                                               

                                                       

                                                                                                                 

                 

   

            

   

   

   

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA

  "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak,  mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB