Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydarzenia.
 • Ostatnia zmiana 20.05.2024 przez Studium Języków Obcych ASK

  Wydarzenia

   Rok akademicki 2023/2024

   

  Studium Języków Obcych na XX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

  W ramach XX Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dnia 15 maja 2024 odbył się wykład Latin and English – two friends. Jego pierwsza część poświęcona była historii terminologii medycznej, zwłaszcza anatomicznej. Dr n. hum. Anna Serwicka-Kapała przedstawiła źródła inspiracji nazewniczej dawnych anatomów. W drugiej części dr n. hum. Justyna Sierakowska omówiła historię języka angielskiego, znaczenie łaciny w jego systemie leksykalnym oraz jej wpływ na gramatykę. Spotkanie zakończył quiz. Czworo najlepszych uczestników otrzymało nagrody.

   

  Wykład "Podstawy terminologii łacińskiej dla zielarzy i naturopatów"

  Dnia 13 kwietnia 2024, na zaproszenie Instytutu Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, dr Anna Serwicka-Kapała poprowadziła w Warszawie wykład „Podstawy terminologii łacińskiej dla zielarzy i naturopatów”.

   

   

  Konkurs UMB Postgraduate Research Showcase 2023/2024 rozstrzygnięty!

   

  Studium Języków Obcych zorganizowało w dniach 10-24.01.2024 konkurs pod nazwą UMB Postgraduate Research Showcase 2023/2024. Konkurs na najlepszą prezentację naukową w języku angielskim adresowany był do uczestników II roku Szkoły Doktorskiej UMB i miał na celu doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz akademickich sprawności językowych poprzez zaprezentowanie zainteresowań związanych z prowadzoną pracą badawczą. Nagrody w formie bezpłatnego dostępu do kursu online pn. Writing for Publication autorstwa Prof. Johna Skeltona (Institute of Clinical Science, University of Birmingham, Wielka Brytania) zdobyły:

   

  I miejsce: Justyna Rentflejsz za referat pt. The association between sarcopenia and type 2 diabetes mellitus

  II miejsce: Anna Kurasz za referat pt. The air we breathe – the impact of air pollution on atrial fibrillation triggering (EP–PARTICLES study)

  III miejsce: Anna Stepaniuk za referat pt. Kynurenine pathway - a missing link between psoriasis and its comorbidities?

  Wyróżnienia:

  Agnieszka Chwiedź za referat pt. Ventilatory Efficiency and Non-invasive Cardiac Output Measurement in Morbidly Obese Patients Undergoing Bariatric Surgery

  Patrycja Jastrząb za referat pt. Glioma and the realm of sialic acids - a key to treatment and confronting drug resistance(?)

   

  Kapituła Konkursowa (dr n. hum. Justyna Sierakowska, mgr Maja Chmurkowska) pod przewodnictwem dr n. hum. Agnieszki Dudzik, kierownika SJO, podkreśliła bardzo wysoki poziom wszystkich prac i wystąpień. Doceniono również wysoki stopień opanowania akademickich sprawności językowych.

   

  Laureatom oraz wszystkim prelegentom gratulujemy!

   

  ---

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej ESP Teaching at the Crossroads of the Marketplace Demands zorganizowanej w grudniu 2023 przez D.A.C. w Berlinie oraz Faculty of Letters and Languages, Department of English Language and Literature (University of Tebessa).

   

  ---

   

  UMB Postgraduate Research Showcase 2023/2024

   

   

  Studium Języków Obcych serdecznie zaprasza uczestników II roku Szkoły Doktorskiej UMB do udziału w konkursie pn. Postgraduate Research Showcase 2023/2024. Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz akademickich sprawności językowych poprzez zaprezentowanie zainteresowań związanych z prowadzoną pracą badawczą. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez przesłanie abstraktu (maks. 300 słów) do dn. 15 grudnia 2023 za pośrednictwem formularza:

  https://forms.office.com/e/gkvGWUGRjX

   

  Informacje nt. Konkursu na stronie Specialist Language Courses: 

  https://blog.specialistlanguagecourses.com/news/slc-writing-for-publication-course-main-prize-for-phd-competition?hs_preview=QvbFbxYN-152395592232 

   

   

  ---

   

   

  Nagrody Rektora UMB dla nauczycieli akademickich za 2022 rok

   

  Z przyjemnością informujemy o sukcesie mgr Rafała Modzelewskiego, lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych, który otrzymał nagrodę za uzyskanie tytułu „Najlepszy Nauczyciel Akademicki” w roku 2022 w konkursie studentów oraz nagrodę naukową III stopnia.

   

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

  ---

   

   

  Rok akademicki 2022/2023

   

  Udział SJO w spotkaniu członków SERMO

   

  W dniach 12-14.06.2023 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych SERMO połączone z konferencją pn. „Rola ośrodków nauczania języków obcych we współpracy krajowej i zagranicznej”.

  SERMO jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym kadrę kierowniczą ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem języków obcych. Priorytetem organizacji jest rozpowszechnianie kryteriów dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych i dbałość o jakość świadczonych usług edukacyjnych.

  Studium Języków Obcych UMB reprezentowała dr n. hum. Agnieszka Dudzik, kierownik SJO.

   

  ---

  Udział SJO w XIX Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

   

  Dnia 17 maja 2023 roku wśród wydarzeń Festiwalu miały miejsce dwie prezentacje przeprowadzone przez dr n. hum. Annę Serwicką-Kapała pod hasłem Łacina, jakiej nie znacie:

  Pantofelki Wenus i torba pasterza – czyli fascynujący świat roślin oraz Schody i poduszka, pędzelki i nici – czyli arkana nazewnictwa anatomicznego.

  Uczestnicy pierwszego spotkania mieli możliwość poznać historię oraz zasady nazewnictwa taksonomicznego. Prezentacja była poświęcona szczególnie obecności elementów kulturowych w nazwach roślin a także epitetom gatunkowym opisującym ich kolor, smak, zapach, pokrój i właściwości lecznicze. Wyeksponowano również rośliny o nazwach eponimicznych – utworzonych od nazwisk postaci historycznych i mitologicznych.

  Druga prezentacja dotyczyła bogatego słownictwa anatomicznego jako efektu wielowiekowych badań, obserwacji i inwencji nazewniczej eksploratorów ludzkiego ciała. Nazwy anatomiczne stworzone w dwóch językach klasycznych – grece i łacinie, stały się podstawą międzynarodowego słownictwa dyskursu naukowego. Znalezienie i odkrycie znaczeń tych słów odkodowuje fascynujące tajemnice – ludzkie ciało jawi się krainą pełną ciekawych szczegółów i skojarzeń. Podczas festiwalowej prezentacji przedstawione zostały inspiracje, z jakich korzystali dawni anatomowie. Odzwierciedleniem tego w anatomii są nazwy zaczerpnięte z szerokiej gamy pojęć odnoszących się do architektury, rolnictwa, astronomii, ornitologii, jeździectwa, muzyki i wojskowości,  tkactwa, roślin i pożywienia. Celem prezentacji było ożywienie wyobrażeń, jakie przyjęli anatomowie z przeszłości i rozszyfrowanie schematów nazewnictwa różnych struktur ludzkiego ciała.

  Gośćmi obu wydarzeń byli licealiści z klas o profilu medycznym.

   

  Współpraca SJO UMB i SPNJO UwB

  W ramach współpracy ze SPNJO Uniwersytetu w Białymstoku zainicjowanej przez kierownika Studium Języków Obcych UMB, dr n. hum. Agnieszkę Dudzik, w dn. 20. kwietnia gościliśmy dr n. hum. Agnieszkę Dzięcioł-Pędich (UwB, IATEFL IP&SEN SIG). Dr Dzięcioł-Pędich przeprowadziła pierwsze z serii warsztaty metodyczne poświęcone nauczaniu specjalistycznego języka angielskiego (Current Trends in Teaching English for Specific Purposes). W warsztatach uczestniczyli pracownicy dydaktyczni SJO UMB.

  „Knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied.”

  Robert Boyce

   

   

  ---

  Nowy podręcznik do języka łacińskiego dla lektoratów szkół wyższych

   

  Dr n. hum. Anna Serwicka-Kapała współautorką podręcznika dla lektoratów szkół wyższych Niezbędnik humanisty.

   

  Niezbędnik humanisty powstał z myślą o studentach różnych kierunków uniwersyteckich. Oprócz treści typowo humanistycznych: z dziedziny filozofii, historii, mitologii, filologii i religioznawstwa, znajdziesz tu teksty o roślinach, zwierzętach, o psychologii i fizjologii człowieka, o medycynie konwencjonalnej i nazywanej dziś naturalną, o farmacji – w myśl zasady, że prawdziwy humanista powinien kochać (nawet jeśli jeszcze sobie tej miłości nie uświadomił), znać przyrodę i być jej „czułym” opiekunem (jest przecież jej integralną częścią). Celem autorek jest nie tylko nauczanie łaciny, ale także zaspokojenie pragnień młodego człowieka, który chce być otwartym, tolerancyjnym obywatelem świata, świadomym dziedzictwa, które zawdzięcza swojej ojczyźnie i jej przynależności kulturowej.

  (ze wstępu)
   

  Książka, którą otrzymałem do recenzji jest połączeniem podręcznika do języka łacińskiego z wielowątkową opowieścią o obecności tego języka i kultury antycznej w kulturze wysokiej i popularnej, języku nauki i języku potocznym. Takiej pozycji dotychczas na rynku nie było i, co można powiedzieć dopiero teraz po lekturze, z pewnością brakowało. Z całą pewnością chciałbym z tego podręcznika uczyć, czy osoby uczące się w szkołach czy studiujące na uczelniach.

  prof. UMK dr. hab. Rafał Toczko

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla elektroradiologów

   

   

  Czasopismo Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję podręcznika English for Radiographers (MediPage) autorstwa Urszuli Swobody-Rydz.

   

  ---

   

  Nagrody Rektora UMB dla nauczycieli akademickich za 2021 rok

   

  Z przyjemnością informujemy o sukcesie mgr Justyny MacDonald, lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych, która otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2021.

   

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

   

  ---

   

  SJO we władzach Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

   

  W dniach 24-25.11.2022 w Łodzi odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych SERMO, podczas którego wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2022-2026. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Komisji Rewizyjnej została wybrana dr n. hum. Agnieszka Dudzik, kierownik Studium Języków Obcych. Priorytetem SERMO jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i troska o jakość świadczonych usług edukacyjnych. Stowarzyszenie reprezentuje polskie ośrodki akademickie w międzynarodowej organizacji CercleS.

   

  ---

   

  Rok akademicki 2021/22

   

  Udział w spotkaniu warsztatowym Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO

   

  W dn. 5-7. czerwca 2022 w Toruniu odbyło się spotkanie warsztatowe pt. “Rola SERMO we wdrażaniu działań projakościowych w edukacji językowej w świetle 15-letniej działalności Stowarzyszeniapołączone z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych SERMO.

  Program wydarzenia obejmował: walne zebranie członków SERMO; prelekcję dr. hab. inż. Krzysztofa Lei, prof. PG, Prodziekana ds. Nauki i Kierownika Katedry Zarządzania WZiE Politechniki Gdańskiej, pt. “Quo vadis, academia?”; wykład interaktywny dr hab. Joanny Mytnik, prof. PG, Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej pt. „Dwa tryby uczenia się – kompendium wiedzy o tworzeniu pamięci”; panel dyskusyjny “Stowarzyszenia krajowe i ich znaczenie dla centrów językowych w świetle 15-letniej działalności SERMO”; obrady w grupach tematycznych.

  Studium Języków Obcych UMB reprezentowały dr n. hum. Agnieszka Dudzik i mgr Justyna MacDonald.

   

  ---

   

  Udział SJO w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

   

  W ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dnia 11 maja o godz. 10.00 w Studium Języków Obcych UMB odbyło się wydarzenie zatytułowane „Łacina jakiej nie znacie – fascynujący świat roślin”. Uczestnicy spotkania, licealiści, zapoznali się z historią nazewnictwa botanicznego oraz mieli okazję spojrzeć na nazwy roślin poprzez zawarte w nich elementy kultury i mitologii. Prezentacja ilustrowała, jak wpłynęły na kreatywność twórców nazw wyobraźnia i znajomość języka łacińskiego a także jakim są one pożytecznym narzędziem w poznawaniu tajników botaniki. Prowadząca spotkanie dr Anna Serwicka-Kapała przybliżyła słuchaczom również postać Karola Linneusza.

   

   

  ---

   

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej ESP Teaching Today: Current Practices, Challenges and Perspectives zorganizowanej w marcu 2022 przez D.A.C. w Berlinie oraz The Laboratory of Dialects & Speech Processing, The National Research Project P.R.F.U: Toward Critical Thinking Based EFL Class: A Must –to- Have Skill for Impacting Social Change i Scientific Research & Studies Center (Tobruk University).

   

  Dr Agnieszka Dudzik została również zaproszona do grona głównych prelegentów (keynote speakers) i wygłosiła referat dotyczący kształtowania międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej w nauczaniu specjalistycznego języka medycznego (Intercultural Communication Competence in the Teaching of English for Medcial Purposes).

   

  ---

   

  Duży sukces naszych studentów w eliminacjach do finału IV Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

   

  Z przyjemnością informujemy, iż do finału czwartej edycji Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Kierunku Lekarskiego i Farmaceutycznego zakwalifikowali się następujący studenci II roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Magda Mucha, Joanna Tracz, Aleksandra Szumińska i Zuzanna Przystupa oraz Radosław Dyński, Miłosz Kulikowski i Igor Jaroszewicz.

  Warto zaznaczyć, że o wejście do grona finalistów walczyło około 500 uczestników z różnych krajów.

  Olimpiada organizowana jest pod patronatem Specialist Language Courses, z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Runda finałowa odbędzie się w formacie online już w przyszłym miesiącu.

  Congratulations and keep up the good work!

  ---

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej DESIGNING A LEARNER-CENTERED SYLLABUS: INNOVATIVE PRACTICES IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES. Konferencja odbyła się w lutym 2022 na Uniwersytecie w Biskrze pod patronatem Laboratory of Artificial Intelligence Applications for Language Processing and Discourse Analysis (A.I.A.D.T.L.A.D), PRFU Unit of Developing Metacognitive Skills in a Web-based Learning Environment oraz Department of English Language and Literature.

  ---

   

  Nagrody Rektora UMB dla nauczycieli akademickich za 2020 rok

   

  Z przyjemnością informujemy o sukcesie pracowników Studium Języków Obcych, którzy otrzymali nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w roku 2020:

  dr n. hum. Anna Serwicka-Kapałanagroda dydaktyczna II stopnia,

  dr n. hum. Agnieszka Dudziknagroda naukowa III stopnia.

   

  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

   

   

  The 4th International English Language  Competition for Medical and Pharmaceutical Students

   

  Serdecznie zapraszamy  studentów UMB  do wzięcia udziału w 4. Międzynarodowej Olimpiadzie  Języka Angielskiego dla studentów medycyny i farmacji. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz przebiegu znajdziecie Państwo poniżej.

   

   

  Więcej informacji pod tym linkiem

   

  SJO członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych

   

   

  Studium Języków Obcych dokłada wszelkich starań, aby stale podnosić jakość kształcenia w ramach nauczania języków obcych. Od bieżącego roku jesteśmy członkiem SERMO – Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, którego zasadniczymi celami wpisanymi w statut organizacji są:
   

  1. integracja środowisk akademickich ośrodków nauczania języków obcych oraz reprezentowanie interesów tego środowiska w kraju, za granicą oraz w organizacjach międzynarodowych,
  2. rozpowszechnianie kryteriów dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych i troska o jakość świadczonych usług edukacyjnych,
  3. podejmowanie działań mających na celu:
   • harmonizację programów nauczania języków obcych,
   • standaryzację poświadczania osiąganych efektów kształcenia,
   • podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych.
  4. dbanie o wysoki poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce zawodowej.

   

   

   

   

   

   

  Rok akademicki 2020/21

   

  Europejskie Dni Dziedzictwa 2021

   

  Tegorocznym Europejskim Dniom Dziedzictwa patronuje hasło „Smaki Dziedzictwa”. W ramach obchodów  znalazł się wykład dr n. hum. Anny Serwickiej-Kapały pt. „Powidełka, tynktury, miody czyli smaki z dawnej apteki. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”. Wykład odbył się 19 września 2021 roku o godz. 12.00 w Aula Magna Pałacu Branickich.

   

  Dr A. Serwicka-Kapała, w oparciu o eksponaty zgromadzone w Muzeum UMB przybliżyła historyczne smaki wytwarzane w aptekach, niezwykle ciekawe receptury z manuałów aptecznych z Suwałk i Brańska.

   

  Nominacja na drugą kadencję w zarządzie Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

   

  W dn. 23.07.2021 kierownik SJO, dr n. hum. Agnieszka Dudzik, otrzymała nominację na drugą kadencję na stanowisku członka zarządu Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) w grupie tematycznej English for Specific Purposes SIG (Język angielski dla celów specjalistycznych). W imieniu komisji nominację przekazała dr Caroline Hyde-Simon pełniąca funkcję koordynatora IATEFL ESPSIG.

  Dotychczasowe role dr Agnieszki Dudzik w zadaniach IATEFL ESPSIG to m.in. współkoordynator międzynarodowej konferencji naukowej Global ESP and technology – crossing the digital divide w Zurich University of Applied Sciences (Zurych, Szwajcaria; 2018), członek komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej IATEFL ESPSIG & TED University: Current practices and the future of quality in EAP and ESP (Ankara, Turcja; 2019) oraz międzynarodowej konferencji naukowej Language - Profession - Science 2.1 (Belgrad, Serbia; 2021), członek komisji programowej IATEFL ESPSIG PCE: Quality Assurance in ESP and EAP: academic and occupational perspectives (Liverpool, Wielka Brytania; 2019) oraz ESPSIG Online Open Forum (2020).

   

  Duży sukces naszych studentów w eliminacjach do finału III Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

  (3rd International English Language Competition for Medical and Pharmaceutical Students)

   

   Niezmiernie miło jest nam poinformować, że czwórka studentów II roku Kierunku Lekarskiego: Anna Bortnowska, Aleksandra Głowacka, Kacper Robert Karpiuk i Anna Stankiewicz zakwalifikowała się do ścisłego grona 15 finalistów Trzeciej Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego Studentów Kierunku Lekarskiego i Farmaceutycznego. Finaliści zostali zaproszeni do udziału w rundzie finałowej Olimpiady, która odbędzie się w kwietniu bieżącego roku w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie. Poza finalistami wyróżnienia otrzymali następujący studenci naszej Uczelni: Aneta Diana Brzozowska, Marta Dyszkiewicz, Karolina Ejsmont, Aleksandra Grodzka, Piotr Mikołaj Dembicki oraz Piotr Jarosław Zagórski.

   

  Olimpiada organizowana jest pod patronatem Specialist Language Courses, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a w szranki kwalifikacji stanęło blisko 1100 studentów z różnych krajów.

   

  W naszej Uczelni funkcję koordynatora Olimpiady pełni dr n. hum. Agnieszka Dudzik ze Studium Języków Obcych, która wraz z mgr Dariuszem Frankowskim sprawuje opiekę merytoryczną nad uczestnikami reprezentującymi naszą Uczelnię.

  Wszystkim studentom biorącym udział w rundach kwalifikacyjnych serdecznie gratulujemy, a finalistom życzymy sukcesu w Moskwie. Good luck!

   

   

  Nowy podręcznik „Lingua Latina pro usu pharmacognostico.

  Praktyczne mianownictwo łacińskie w farmakognozji” 

   

  Podręcznik „Lingua Latina pro usu pharmacognostico. Praktyczne mianownictwo łacińskie w farmakognozji” autorstwa dr n. hum. Anny Serwickiej-Kapały przeznaczony jest dla studentów kierunku farmacja Uniwersytetów Medycznych. Zakres studiów na III roku farmacji obejmuje realizację przedmiotu o nazwie farmakognozja. W sekwencyjnym programie kształcenia stanowi on niejako kamień milowy na drodze wiodącej do uzyskania prawa wykonywania zawodu aptekarza. Domeną dyscypliny nauk farmaceutycznych jest badanie i pozyskiwanie substancji aktywnych z roślin. Podręcznik oferuje ćwiczenia, które utrwalają nomenklaturę farmakognostyczną, by stała się ona integralną częścią wiedzy, umiejętności i kompetencji przyszłych farmaceutów. Zawiera takie zagadnienia, jak:

  - zasady wymowy w języku łacińskim,

  - repetytorium z zakresu deklinacji łacińskich,

  - tworzenie genetivus singularis nazw gatunkowych roślin,

  - grupowanie roślin ze względu na dostarczany surowiec,

  - epitety gatunkowe roślin jako nośnik informacji o ich cechach charakterystycznych, np. smak, zapach, kolor, działanie,

  - nazwy substancji czynnych obecnych w surowcach roślinnych np.: nazwy alkaloidów,

  - składy farmakopealnych mieszanek ziołowych.

  Skrypt zawiera słowniczek nazw gatunkowych roślin jak i rodzin botaniczych.

   

   

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy

   

  Czasopismo Modern English Teacher opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję podręcznika OET Speaking & Writing Skills Builder: Nursing & Medicine (Express Publishing) autorstwa Ros Wright.

   

   

   

   

  Udział w komisji programowej międzynarodowej sesji naukowej poświęconej dydaktyce języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komsji programowej międzynarodowej sesji naukowej ESP in the world of tomorrow: academic and professional perspectives (IATEFL ESPSIG PCE). Sesja dbyła się w czerwcu 2021 w ramach 54th IATEFL Conference, Exhibition and Careers Fair (online).

   

   

   

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla pielęgniarek

   

  Czasopismo English Teaching Professional opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję podręcznika The Cambridge Guide to OET Nursing (Cambridge University Press), którego autorkami są Catherine Leyshon, Gurleen Khaira i Virginia Allum.

   

   

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej Language - Profession - Science 2.1 . Konferencja odbyła się w maju 2021 w Belgradzie (Serbia). 

   

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego w kontekście akademickim

   

  Czasopismo Modern English Teacher opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję serii podręczników Unlock (Cambridge University Press).

   

   

   

  Kolejna kadencja w zarządzie Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

   

  W styczniu 2021 dr n. hum. Agnieszka Dudzik została ponownie powołana na członka zarządu Stowarzyszenia IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language - w grupie tematycznej English for Specific Purposes SIG (Język angielski dla celów specjalistycznych). Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL z siedzibą w Wielkiej Brytanii to największa na świecie organizacja zrzeszająca nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów, której misją od ponad pięćdziesięciu lat jest tworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego.

   

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla pielęgniarek

   

   

  Czasopismo Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję podręcznika Flash on English for Nursing (ELI Publishing) autorstwa Adrienne Harrison. 

   

   

   

   

  Międzynarodowa działalność naukowa w zakresie dydaktyki języków specjalistycznych

   

  W maju 2020 dr n. hum. Agnieszka Dudzik dołączyła do grona redaktorów pomocniczych czasopisma Asian English for Specific Purposes Journal wydawanego przez English Language Education Journal Group w Brisbane (Australia). Jest ono wiodącym czasopismem publikującym recenzowane badania z zakresu dydaktyki specjalistycznego języka angielskiego, w tym języka medycyny i jest indeksowane w uznanej bazie danych Scopus.

   

   

   

  Rok akademicki 2018/19

   

   

  Udział w komisji programowej międzynarodowej sesji naukowej poświęconej dydaktyce języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komsji programowej międzynarodowej sesji naukowej Quality Assurance in ESP and EAP: academic and occupational perspectives (IATEFL ESPSIG PCE). Sesja dbyła się w kwietniu 2019 w ramach 53rd IATEFL Conference and Exhibition (Liverpool, Wielka Brytania).

   

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik uczestniczyła w pracach komitetu naukowego międzynarodowej konferencji naukowej IATEFL ESPSIG & TED University: Current Practices and the future of quality in EAP and ESP. Konferencja odbyła się w maju 2019 (Ankara, Turcja). 

   

   

  Studium Języków Obcych na XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki

   

  Dnia 23 maja 2019 SJO uczestniczyło w XVII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki za sprawą dwóch prezentacji wygłoszonych przez dr n. hum. Annę Serwicką-Kapałę:

                      1. „Łacina jakiej nie znacie – fascynująca anatomia człowieka” oraz

                      2.„Łacina jakiej nie znacie – wyprawa do świata roślin”.

  Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie z liceum ogólnokształcącego w Przasnyszu oraz licealiści z Suwałk.

  Każda z prezentacji trwała ok. 50 minut i demonstrowała terminologię w sposób nietypowy – inny od tradycyjnego,

  ukazując bogactwo i wyjątkowość łacińskich terminów anatomicznych oraz nazwy roślin pełne zagadek i odniesień.

   

     

   

  SJO w zarządzie Stowarzyszenia IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)

   

  W styczniu 2018 dr n. hum. Agnieszka Dudzik została wybrana członkiem zarządu Stowarzyszenia IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language - w grupie tematycznej English for Specific Purposes SIG (Język angielski dla celów specjalistycznych). Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL z siedzibą w Wielkiej Brytanii to największa na świecie organizacja zrzeszająca nauczycieli języka angielskiego z różnych krajów, której misją od ponad pięćdziesięciu lat jest tworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego.

   

   

   

  Tajemnice dawnych recept – nowe życie starego manuału

   

  Na zaproszenie Zarządu Fundacji Klasa Kobiet, dr n. hum. Anna Serwicka–Kapała wygłosiła w Warszawie wykład Tajemnice dawnych recept w ramach prowadzonego cyklu Łacina i greka kształtują człowieka. Wykład dotyczył recept zawartych w rękopiśmiennym manuale aptecznym pochodzącym z apteki działającej od 1847 roku w Suwałkach a obecnie będącym depozytem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, udostępnionym jako eksponat w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Manuał ten spisany głównie po łacinie, został poddany tłumaczeniu na język polski. Jego zawartość, fascynująca dla badacza historii farmacji, ilustruje bogactwo asortymentu surowców, wytwarzanych postaci leków oraz bogatą ofertę innych niż lecznicze artykułów. Większość receptur dotyczy leczenia różnych dolegliwości trapiących ludzi od zawsze jak np. ból zęba, odciski, odmrożenia, bóle reumatyczne. Osobną grupę stanowią kosmetyki (np. pomada rezedowa, krem od piegów) leki weterynaryjne (np. Proszek na zołzy dla koni) oraz produkty codziennego użytku niezbędne w gospodarstwie domowym, np. atrament, lek do flaszek, lep na muchy, klajster do worków, płyn do maszyn elektrycznych) czy kolofonia do kontrabasów - wiele z nich to artykuły zaskakujące z punktu widzenia współczesnego pacjenta/klienta apteki. W manuale tym znajdują się też receptury na specyfiki znane od stuleci, np. Opodeldoc, Pigułki Reformackie lub o historii sięgającej XIX wieku, jak Guttae Inoziemcovi (Krople Inoziemcowa).

   

   

  Recenzja nowego podręcznika do nauki języka angielskiego dla ratowników medycznych

   

  Czasopismo Professional and Academic English: Journal of IATEFL ESPSIG opublikowało opracowaną przez dr n. hum. Agnieszkę Dudzik recenzję podręcznika Career Paths: Paramedics (Express Publishing).

   

   

   

  Udział w komitecie naukowym międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu dydaktyki języków specjalistycznych

   

  Dr n. hum. Agnieszka Dudzik była współkoordynatorem międzynarodowej konferencji naukowej Global ESP and technology – crossing the digital divide w Zurich University of Applied Sciences. Konferencja odbyła się w czerwcu 2018 (Zurych, Szwajcaria). 

   

   

  Licealiści z Warszawy gośćmi SJO

   

  Dnia 26 stycznia mieliśmy przyjemność gościć młodzież z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja. Grupa pod opieką mgr Karoliny Ekes, dr Magdaleny Popiołek przyjechała w celu zwiedzenia ekspozycji w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz trasy w podziemiach Pałacu Branickich. Z dużym zainteresowaniem młodzież obejrzała wyposażenie dawnych gabinetów lekarskich, pracowni radiologicznej, wojskowy szpital polowy oraz salę apteczną.

  Wiele emocji wzbudziła trasa podziemna „Spacer w przeszłość – ścieżka historyczna” wraz z prezentacją multimedialną, a także pomieszczenia reprezentacyjne Pałacu Branickich. Na zakończenie wróciliśmy do dawnej apteki i ekspozycji poświęconej aptekarstwu. Wśród dawnych sprzętów i utensyliów dr n. hum. Anna Serwicka–Kapała przeprowadziła lekcję łaciny farmaceutycznej powiązaną z historią roślinnych surowców leczniczych, dziejami nazewnictwa botanicznego oraz wybranymi tajnikami receptury. Lekcję urozmaicały ciekawostki dotyczące m.in. zawartości zabytkowego manuału aptecznego. Po części dydaktycznej młodzież wraz z opiekunami udała się na obiad, na który złożyły się dania regionalne.

   

   

  English for Dietetics -  pierwszy podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B1/B2

   

  English for Dietetics - Gorbacz-Gancarz Barbara, Ostrowska Lucyna, Stefańska Ewa

   

  English for Dietetics to pierwszy podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego na poziomie B1/B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przeznaczony dla studentów dietetyki. Powstał dzięki współpracy starszych wykładowców specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych UMB (mgr Barbara Gorbacz-Gancarz, mgr Eunika Supińska, mgr Ewa Szczepaniak) z ekspertkami z zakresu dietetyki pracującymi w Zakładzie Dietetyki Klinicznej (prof. dr hab. Lucyna Ostrowska, dr Ewa Stefańska). Został wydany przez PZWL w roku 2016 i doczekał się kilku dodruków. Publikacja pomoże poznać język angielski z dziedziny dietetyki oraz ułatwi komunikowanie się z obcokrajowcami – zarówno ze specjalistami, jak i pacjentami. Zawiera słownictwo i struktury gramatyczne, które pozwolą: przeprowadzić wywiad żywieniowy i ogólnomedyczny, dokonać oceny żywienia i odżywienia pacjenta, omawiać diety i wyrażać poglądy na tematy zawodowe związane z leczeniem dietetycznym. Poszczególne rozdziały wprowadzają podstawowe pojęcia z zakresu:

  - budowy ludzkiego ciała, układów i ich funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego,

  - procesów trawienia,

  - chemii i biochemii medycznej,

  Ponadto w książce znalazły się narzędzia językowe potrzebne m.in. do: - analizowania i budowania piramid żywieniowych, - układania diet oraz ich weryfikacji, - pracy z pacjentem z zastosowaniem tzw. patient-centredapproach. Nagrania audio zamieszczone na portalu medycyna.pzwl.pl pomogą opanować prawidłową wymowę. Podręcznik może być wykorzystywany w pracy z nauczycielem, jak i do samodzielnego uczenia się. Link do recenzji podręcznika:https://zdrowyjezyk.blogspot.com/2016/10/recenzja-english-fordietetics.html#

  Autorki podręcznika otrzymały nagrodę dydaktyczną I stopnia Rektora UMB za rok 2016

   

   

  Ogromny sukces naszej studentki w finale I Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

   

  Z przyjemnością informujemy, że studentka II roku kierunku lekarskiego, Anna Kurasz, zajęła drugie miejsce w finale I Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny (1st International English Language Internet Competition for medical and pharmaceutical students), który odbył się w dn. 16-17 grudnia 2017 r. w Akademii Medycznej Sechenowa w Moskwie.

  W trzecim, finałowym etapie indywidualnej części Olimpiady uczestniczyło 9 studentów reprezentujących uczelnie medyczne z Polski, Słowacji, Litwy i Rosji. Finaliści współpracowali w międzynarodowych zespołach, z których każdy przygotował prezentację pt. „The hospital of my dreams”. Prezentacje uwzględniały różnorodne aspekty organizacji szpitala, m.in. rozwiązania architektoniczne, otoczenie budynku szpitala, sprzęt i wyposażenie medyczne, zadania personelu medycznego, relacje na osi pacjent-personel medyczny czy innowacyjne rozwiązania w opiece medycznej.

  W drużynowej części Olimpiady, która odbyła się w formie zdalnej, studenci II roku kierunku elektroradiologia zajęli II i III miejsce:

  II - Magdalena Antonowicz, Agata Putra, Patrycja Szymczyk, Karolina Brzostowska, Jakub Kazberuk i Grzegorz Kłos,

  III - Natalia Ogrodnik, Kamila Wowak, Mateusz Skwirosz, Michał Żamojtuk i Wojciech Kowalewicz.

  Obie drużyny przygotowały filmy video w języku angielskim dotyczące ich przyszłej pracy zawodowej.

   

  Opiekę merytoryczną nad uczestnikami Olimpiady i funkcję koordynatora w naszej Uczelni sprawowała dr n. hum. Agnieszka Dudzik, lektor Studium Języków Obcych.

  Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyciągną jeszcze większe rzesze uczestników.

   

   Anna Kurasz wraz z członkami komisji finałowego etapu Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego dla studentów medycyny

   

  DOSKONALENIE ZNAJOMOŚCI SPECJALISTYCZNEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

   

  “Becoming a Healthcare Professional in Europe” to temat projektu realizowanego w latach 2010-2018 przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Helsinki Metropolia University of Applied Sciences w Finlandii. Autorkami i koordynatorkami Projektu są lektorki medycznego języka angielskiego - Katja Hämäläinen (Metropolia University of Applied Sciences) i Agnieszka Dudzik (Studium Języków Obcych UMB).

  Pomysł współpracy zrodził się latem 2010 w czasie pobytu szkoleniowego w Institute for Applied Language Studies na Uniwersytecie w Edynburgu. Wychodząc z założenia, że nauka języka obcego nie może ograniczać się jedynie do pracy w sali ćwiczeniowej, obie lektorki zapoczątkowały współpracę partnerską studentów wybranych grup Wydziału Nauk o Zdrowiu naszej Uczelni z fińskimi studentami pielęgniarstwa, a w póżniejszym etapie także analityki medycznej. Współpraca prowadzona jest nieprzerwanie od jesieni 2010, a w każdym roku akademickim kilka grup nauczanych przez obie lektorki uczestniczy w Projekcie.

  Mając na uwadze fakt, że nauczanie języka angielskiego do celów specjalistycznych (ang. English for Specific Purposes - ESP) ma na celu przygotowanie studentów do efektywnego i samodzielnego komunikowania się w języku obcym w kontekście zawodowym, programy nauczania powinny kłaść szczególny nacisk na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i stawianie uczących się przed koniecznością rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście ich przyszłej pracy. Realizowaniu tych założeń służą zajęcia lektoratowe. Dzięki projektowi „Becoming a Healthcare Professional in Europe” zostały one dodatkowo wzbogacone o element współpracy międzykulturowej.

  Głównym celem programu współpracy z Helsinki Metropolia University of Applied Sciences jest doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, wzbogacanie zasobu słownictwa - ze szczególnym naciskiem na specjalistyczny, medyczny język angielski - oraz rozwijanie kompetencji interkulturowej. Zastosowanie metody projektu w procesie dydaktycznym pomaga także w rozwijaniu autonomii uczących się, kształtuje poczucie pewności siebie podczas komunikowania się w języku obcym, promuje inicjatywę studentów i pogłębia ich umiejętności interpersonalne. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu pracy projektowej, nauczanie nie odbywa się tylko w tradycyjnej sali wykładowej bądź ćwiczeniowej. Przeciwnie, proces edukacyjny wychodzi poza salę i aktywności w klasie.

  W odróżnieniu od metod tradycyjnych, gdzie uczący się jest często stroną bierną, a jego rola ogranicza się do słuchania i ewentualnego notowania, zastosowanie metody projektu mobilizuje uczących się do aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, do bycia niezależnymi partnerami w procesie nauczania. Dzięki wykorzystaniu zagadnień osadzonych w autentycznym kontekście, współpraca w ramach Projektu pozwala na kształcenie sprawności językowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w przyszłym środowisku zawodowym studentów - ustne i pisemne komunikowanie się z pacjentem i innymi pracownikami sektora medycznego czy korzystanie z literatury specjalistycznej i pisanie streszczeń artykułów naukowych w języku angielskim. Ponadto, w myśl konektywizmu, nazywanego „teorią uczenia się w epoce cyfrowej”, realizowanie zadań Projektu – a tym samym uczenie się - staje się ciągłym procesem łączenia się z nowymi źródłami informacji. Umiejętność skutecznego wyszukiwania i przetwarzania informacji to najważniejsza kompetencja epoki cyfrowej.

  Agnieszka Dudzik, mgr

  lektor j. angielskiego w SJO

  doktorantka w Instytucie Anglistyki

  Uniwersytetu Warszawskiego

   

   

   

  Uczestnicy Projektu - studenci UMB oraz Helsinki Metropolia University of Applied Sciences wraz z Koordynatorkami 

                     

  Międzynarodowy konkurs "Język angielski w naukach medycznych"

   

  W marcu 2016 r. Uniwersytety Medyczne z Uralu, Krasnorajska i Moskwy zorganizowały i przeprowadziły pierwszy internetowy konkurs z medycznego języka angielskiego (ang. English for Medical Purposes). Myślą przewodnią Olimpiady było nakręcenie kilkuminutowych filmów w języku angielskim przez maksymalnie 5-osobowe grupy studentów różnych kierunków medycznych. Studenci mogli wybrać tematykę nagrania spośród dwóch opcji: 1. Życie studenta uczelni medycznej lub 2. Język angielski w zawodach medycznych. Ten innowatorski projekt miał na celu zachęcenie studentów do rozwinięcia kreatywności, pomysłowości oraz doskonalenia umiejętności językowych.

  W olimpiadzie wzięło udział łącznie 297 studentów, spośród 23 zagranicznych ośrodków akademickich. Z naszego Uniwersytetu do Olimpiady zgłoszone zostały dwa zespoły: 1) grupa studentów Ratownictwa Medycznego, w składzie: Aleksandra Orłowska, Agnieszka Małgorzata Zięba, Magda Wierzbowska, Patryk Bargielski, Karol Pakosiński oraz 2) zespół studentek Elektoradiologii, reprezenotowany przez Magdalenę Czerżyńską, Katarzynę Jabłońską i Klaudię Kurowską. Zwycięzców wyłoniła komisja konkursowa składająca się z międzynarodowej grupy ekspertów w zakresie specjalistycznego języka angielskiego pod przewodnictwem wykładowcy języka medycznego z Wielkiej Brytanii, Jonathana McFarlanda. Kryteria oceny obejmowały następujące kategorie: Poprawność językowa, Kreatywność, Jakość prezentacji, Indywidualna interpretacja oraz Znaczenie naukowe. Zespół z Ratownictwa Medycznego otrzymał wyróżnienie w kategorii Specjalistyczne ujęcie tematu (Specialty-oriented approach), zaś zespół z Elektoradiologii w dziedzinie „Kreatywność” (Creativity).

  Opiekę merytoryczną nad Zespołami sprawowało Studium Języków Obcych w osobie mgr Agnieszki Dudzik, będącej jednocześnie koordynatorem Olimpiady w naszej Uczelni.

  Wyniki konkursu to niebywały sukces naszych studentów oraz Pani Opiekun na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że kolejne edycje konkursu przyciągną większą rzeszę uczestników.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów!

   

  Zwyciężczynie w kategorii Creativity: Magdalena Czerżyńska, Katarzyna Jabłońska i Klaudia Kurowska (kier. Elektroradiologia)

  II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA "JĘZYK ANGIELSKI W NAUKACH MEDYCZNYCH"

   

           W tym roku po raz pierwszy studenci wszystkich lat i kierunków UMB mieli możliwość wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Język Angielski w Naukach Medycznych” organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.  Pierwszy etap konkursu okazał się wielkim sukcesem. 7 marca 2015 do testu przystąpiły 34 osoby i przez blisko cztery godziny zmagały się z zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, rozumienia i interpretacji tekstów specjalistycznych oraz danych statystycznych. Pierwszy etap wyłonił dwóch finalistów:  Jakuba Niewińskiego (II rok kierunek lekarski) oraz Jakuba Marciniak (III rok kierunek lekarsko-dentystyczny). Wielu studentów odnotowało również wysokie noty, czym wywalczyli sobie zwolnienia z czekającego ich egzaminu oraz drobne upominki.

         Dnia 18 kwietnia 2015 roku miał miejsce finał II Ogólnopolskiej Olimpiady „Język Angielski w Naukach Medycznych”. Olimpiada odbyła się w siedzibie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W ścisłym finale wzięło udział 13 studentów z pięciu uniwersytetów medycznych. W finale należało zaprezentować przed międzyuczelnianą komisją wcześniej przygotowaną prezentację z wybranej dziedziny medycyny oraz odpowiedzieć na związane z nią pytania. Nasi finaliści prezentowali prace dotyczące zagadnienia samobójstwa (Jakub Marciniak) oraz ruchu antyszczepionkowego (Jakub Niewiński). W kolejnej rundzie uczestnicy ponownie stanęli przed komisją odpowiadając na wylosowane pytania obejmujące swoją tematyką nie tylko zagadnienia medyczne, ale również etyczne i społeczne. Finał pozwolił wyłonić ostatecznych zwycięzców – studentkę UMP panią Julitę Chapko, oraz na drugim miejscu ex aequo pana Marcina Blachowskiego (UMP) oraz naszego finalistę pana Jakuba Marciniak. 

  Pan Jakub Niewiński otrzymał również bardzo wysokie noty plasując się na szóstym miejscu. Finał dostarczył wielu emocji zarówno uczestnikom jak i dzielnie pracującym członkom komisji. Poziom był niezwykle wyrównany, kolejni uczestnicy imponowali wiedzą i doskonałą znajomością języka angielskiego. 

       Serdecznie dziękujemy wszystkim Studentom za zainteresowanie i czynny udział w Olimpiadzie, a naszym laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu. Serdeczne podziękowania kierujemy też do naszych lektorów:mgr Aleksandry Łukaszyk-Spryszak, mgr Justyny MacDonald oraz  mgr Mirosława Toczyłowskiego za koordynowanie i przeprowadzenie konkursu w SJO UMB.

      

        

   

   

   

      

   

   

   

   

   
   

  Podręcznik do nauki międzynarodowego języka esperanto

   

  Universala Medicina Esperanto-Asocio, Internacia Instituto de Preventa Medicina Praktiko en Tokio, UMEA SHINODA-KURACEJO en Krakovo kaj Krakova Societo- Esperanto rekomendas al Vi la Internacian Lingvon Esperanton, kiun kreis pola kuracisto d-ro Ludoviko Lazaro ZAMENHOF ("Doktoro Esperanto") en la jaro 1887.

  Światowy Medyczny Związek Esperancki, Międzynarodowy Instytut Medycyny Profilaktycznej w Tokio, PRZYCHODNIA UMEA im. SHINODY w Krakowie i Krakowskie Towarzystwo Esperanto, poleca Państwu Międzynarodowy Język Esperanto, który stworzył polski lekarz Ludwik Łazarz ZAMENHOF ("Doktor Esperanto") w 1887 r .

  Autorem podręcznika jest prof. dr hab. Włodzimierz Opoka, kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki życzliwości Autora udostępniamy podręcznik społeczności naszej Uczelni.

   

  Podstawy esperanto

  Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem języka esperanto. Link powyżej.