Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorzy honoris causa UMB – nowa monografia.
  • Ostatnia zmiana 07.03.2013 przez Medyk Białostocki

    Doktorzy honoris causa UMB – nowa monografia

    Zbliżają się ku końcowi prace redakcyjne nad trzecim tomem wydawnictwa z jubileuszowej serii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

    Poświęcony on będzie osobom uhonorowanym tytułem doktora honoris causa naszej Uczelni. W ponad 60-letniej historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ten zaszczytny tytuł otrzymały 42 osoby. W poczet honorowych doktorów zaproszono zarówno naukowców - wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak również polityków, którzy mieli szczególny wkład w rozwój białostockiej Alma Mater. Pochodzą Oni z różnych stron świata - od Stanów Zjednoczonych, poprzez Anglię, Francję, Włochy, Niemcy, Polskę, aż po daleką Japonię. W przygotowywanej monografii po raz pierwszy zostanie szczegółowo przedstawiony ceremoniał nadawania tego tytułu i jego przemiany na przestrzeni lat. Poszczególne życiorysy będą opatrzone unikalnymi fotografiami oraz dokumentami. Monografia ukaże się wczesną wiosną.

    Magdalena Grassmann

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.