Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dwa granty na badania dla UMB.
 • Ostatnia zmiana 16.04.2013 przez Medyk Białostocki

  Dwa granty na badania dla UMB

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansuje dwa programy badawcze, które przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wartość obu przekracza 700 tys. zł.

  Nasi naukowcy otrzymali w sumie ok. 720 tys. zł. Pierwsze badania – pionierskie w Polsce - będzie realizować dr Joanna Pancewicz-Wojtkiewicz z Zakładu Histologii i Embriologii. Ich temat to „Ligandy Notch i ich rola u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC). Wyniki tych badań być może pomogą w przyszłości w diagnostyce chorych na raka płuc. Jak wynika z innych eksperymentów przeprowadzonych wcześniej, w komórkach raka może dochodzić do zwiększonej aktywności Ligandów Notch.

  Drugi program badawczy zrealizuje dr Marcin Baranowski z Zakładu Fizjologii. Tytuł projektu „Czy sfingozyno-1-fosforan jest mediatorem kardioprotekcyjnego i przeciwmiażdżycowego wpływu wysiłku fizycznego?”

  - Korzystny wpływ regularnej aktywności fizycznej na ryzyko rozwoju chorób układu krążenia jest powszechnie znany, jednak mechanizmy leżące u podłoża tej zależności pozostają niejasne – tłumaczy dr Baranowski.

  Sfingozyno-1-fosforan jest (S1P) lizosfingolipidem o silnym działaniu kardioprotekcyjnym i przeciwmiażdżycowym naturalnie występującym w osoczu i krwinkach człowieka. Co ciekawe większa jego część znajdującego się w osoczu transportowana jest przez lipoproteiny o wysokiej gęstości, których ilość rośnie w odpowiedzi na regularnie wykonywany wysiłek fizyczny. Pozwala to przypuszczać, że S1P może być nowym mediatorem kardioprotekcyjnego i przeciwmiażdżycowego wpływu aktywności fizycznej. Celem projektu jest określenie czy i w jaki sposób wysiłek fizyczny wpływa na metabolizm S1P we krwi człowieka ze szczególnym uwzględnieniem roli mięśni szkieletowych.

  Naukowcy mają dwa lata na zrealizowanie swoich badań.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.