Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nominacja profesorska dla naukowca UMB.
 • Ostatnia zmiana 11.10.2013 przez Medyk Białostocki

  Nominacja profesorska dla naukowca UMB

  Sławomir Chlabicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego UMB, odebrał akt nominacyjny na stopień profesora z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

  Podczas uroczystości prezydent Komorowski mówił, że od kilku lat w sposób znaczący wzrosły nakłady na naukę. Z danych wynika, że wzrost nakładów na badania i rozwój z budżetu państwa polskiego był ogromny - w 2007 roku to było 3 mln 750 mln zł., a w 2013 r. prawie 6,5 mld zł.  Jak dodał, można było też uzyskiwać pieniądze europejskie.

  Zwrócił jednocześnie uwagę, że udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań i rozwoju w tych samych latach się nie zwiększył, pozostał na tym samym poziomie.

  - Tylko jedna trzecia funduszy przeznaczonych na badania i rozwój pochodziła od przedsiębiorstw. To wymaga przyjrzenia się temu zjawisku, dlatego że w krajach dawnej Unii sytuacja się odwrotna - budżet przeznacza jedną trzecią funduszy na badania i rozwój, a przedsiębiorstwa inwestują dwie trzecie całości nakładów - powiedział Bronisław Komorowski. Ocenił, że to jest zasadnicza różnica i warto się dzisiaj zastanawiać, czy i jak można to zmienić.

  Prezydent przyznał, że są pewne uwarunkowania trudne do pokonania. Wśród nich wskazał na fakt, że wielkie pieniądze na badania i rozwój na świecie przeznaczają głównie firmy globalne.

  - Trzeba już dzisiaj tworzyć mechanizmy zachęcające firmy do tego, aby zechciały inwestować pieniądze w badania i rozwój – podkreślił.

  W ocenie prezydenta, świat nauki powinien szukać, zachęcać partnerów w przemyśle, aby chcieli łożyć pieniądze na to, co może być przydatne i stanowić także szansę dla przedsiębiorstw.

  Opr. Bdc, prezydent.pl

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.