Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi konsultanci wojewódzcy z UMB .
 • Ostatnia zmiana 15.03.2013 przez Medyk Białostocki

  Nowi konsultanci wojewódzcy z UMB

  Wojewoda podlaski Maciej Żywno powołał na stanowiska konsultantów wojewódzkich dwóch pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W dziedzinie Dermatologii i wenerologii – dr hab. Iwonę Flisiak, kierownika Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB

  W dziedzinie medycyny ratunkowej - dr n. med. Marzenę Wojewódzką-Żelezniakowicz, adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB. Warto dodać, że krajowym konsultantem w tej dziedzinie jest prof. Robert Ładny, szef tego Zakładu.

  Konsultanta - na pięcioletnią kadencję - powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Kandydat taki musi posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie - w dziedzinie pokrewnej.

  Konsultanci wojewódzcy mają bardzo szeroki zakres uprawnień i zadań, m.in. wykonują opinie i kontrole dla organów administracji rządowej, nadzorują szkolenia w swojej dziedzinie, informują stosowne organy o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach

  bdc

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.