Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podlaska Marka Roku – nominacja dla UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.07.2015 przez Medyk Białostocki

  Podlaska Marka Roku – nominacja dla UMB

  Wynalazek naukowy: pochodne oktahydropirazyno i ich zastosowanie w walce z nowotworami – dał nominację profesorom Annie i Krzysztofowi Bielawskim oraz Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku do Podlaskiem Marki Roku

  Podlaska Marka Roku to najbardziej prestiżowy regionalny plebiscyt, w którym wyróżnia się najbardziej znane i uznane lokalne produkty, miejsca, czy wydarzenia. Bez znaczenia jest wielkość sprzedaży, skala produkcji, liczba zatrudnionych osób, czy skala popularności. Godło „Podlaska Marka Roku” przyznawana jest za pewną unikatowość danego przedsięwzięcia czy osiągnięcia, która wybija się ponad poziom i jednocześnie sławi region w kraju i na świecie.

  Czytaj: Podlaska Marka dla UMB 

  Laureatów wybiera się na dwa sposoby, niezależnie od siebie. Pierwszych określa kapituła (wybiera pięciu zwycięzców), drugich - wybierają mieszkańcy regionu w głosowaniu internetowym.

  W tym roku spośród 81 zgłoszeń do konkursu nominowano 20 produktów, miejsc i wydarzeń. Wśród nich właśnie znaleźli się nasi naukowcy.

  Profesorowie Bielawscy (Wydział Farmacji) wspólnie z naukowcami z Instytutu Chemii Organicznej PAN odkryli grupę związków chemicznych, które mogą być w przyszłości lekiem na nowotwór piersi. W badaniach biologicznych, lepiej niż obecne na rynku preparaty, radzą sobie z usuwaniem komórek nowotworowych.

  „Jest to przedsięwzięcie na światowym poziomie, mające charakter unikatowy, będące wynikiem długoletnich badań i wiedzy podlaskich naukowców. Ich osiągnięcia podkreślają światowy poziom kadry naukowo-dydaktycznej UMB i są przykładem konkurencyjności podlaskich instytucji naukowych” – opisali odkrycie naukowców UMB organizatorzy konkursu.

  Pełna lista nominowanych do Podlaskiej Marki Roku:

  Bielizna Kinga; BiKeR - Białostocka Komunikacja Miejska Rowerowa; Domy jednorodzinne energooszczędne - Danwood S.A.; Halfway Festival Białystok 2014; Kampus Uniwersytetu w Białymstoku; Kiełbasa kindziukowa - Zakład mięsny „KABO”; Konkurs Podlaski Akcelerator Innowacji; „Kriobank” Centrum Leczenia Niepłodności; Łazik marsjański „Hyperion 2”; Łódź Balt 818 Tytan - BALT-YACHT; Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie; Monaster w Supraślu; Olej lniany „Olejowy Raj” - Kamila Zubrycka; Original Source Up To Date Festival; Polędwica Natura „Lech” Garmażeria Staropolska; Restauracja „Carska” i Apartamenty w Białowieży; Sękacz z Suchowoli - Firma Cukiernicza „Andraka”; Stowarzyszenie Pomocy „Rubież”; Suwałki Blues Festival; Wynalazek naukowy - pochodne oktahydropirazyno i ich zastosowanie w walce z nowotworami - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a']diizochinoliny. Wykazują one silne właściwości cytotoksyczne oraz działają jako inhibitory istotnych w procesach nowotworowych enzymów: topoizomerazy I i II. Wyróżniają się one większą cytotoksycznością w stosunku do komórek nowotworowych w porównaniu z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi takimi jak: etopozyd, pochodne kamptotecyny, cispatyna, czy też melfalan. Jednocześnie charakteryzują się niską toksycznością w stosunku do komórek prawidłowych. Mogą więc stanowić nowe, skuteczniejsze narzędzie w walce z nowotworami, zarówno jako samodzielne leki lub też w terapii skojarzonej. Ze względu na oddziaływanie z topoizomerazami, których nadmierna ekspresja towarzyszy procesom nowotworowym otrzymane związki mogą być również cennymi markerami w diagnostyce laboratoryjnej.

  - Podlasie to nie tylko region o dużych walorach turystycznych, lecz również region o dużym potencjale naukowo-badawczym. To wskazuje na inne możliwości rozwoju naszego regionu związane z innowacyjnością Podlasia – powiedziała w specjalnym filmie promocyjnym nagranym na potrzeby konkursu prof. Anna Bielawska.

  Konkurs rozstrzygnie się w kwietniu. Nagroda ma głównie charakter prestiżowy i można ją wykorzystywać we własnej promocji (prócz dyplomu i statuetki zwycięzcy otrzymywali jeszcze czek na kilkanaście tysięcy złotych).

  Dla naszej uczelni to już kolejna nominacja w tym konkursie. W 2013 r. nominację, a potem główną nagrodą wyróżniono Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.