Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rektorzy białostockich uczelni przeciw rasizmowi .
 • Ostatnia zmiana 12.06.2013 przez Medyk Białostocki

  Rektorzy białostockich uczelni przeciw rasizmowi

  Rektorzy wszystkich białostockich uczelni wyższych potępili rasistowskie ataki na cudzoziemców przebywających w Białymstoku – to ich wspólne stanowisko podjęte na Kolegium Środowiskowym Rektorów Uczelni Wyższych w Białymstoku.

  "Wyrażamy potępienie wobec aktów fizycznej i werbalnej przemocy, których ofiarą padli obcokrajowcy, mieszkający w Białymstoku i jego okolicach - zwłaszcza ci, którzy zdecydowali się na podjęcie studiów w naszym mieście" – czytamy w przesłanym do redakcji „Medyka” oświadczeniu.

  Rektorzy potępiają akty przemocy wobec obcokrajowców, zwłaszcza studentów, którzy podjęli naukę w naszym mieście.  

  „Reprezentując władze uczelni Białegostoku, pragniemy zapewnić o gotowości podjęcia wszelkich działań, które przyczynią się do zapewnienia studentom bezpieczeństwa i zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości” – czytamy dalej w oświadczeniu. Jednocześnie pada deklaracji przedstawicieli uczelni wyższych o podjecie szerszej współpracy z policją, a także większym wspieraniu inicjatyw studenckich, które zmierzają do integracji obcokrajowców i szerszego ich włączania w akademickie życie miasta.

  „ Wymóg szacunku dla odmienności kultur, religii czy przekonań znajdzie odzwierciedlenie w uczelnianych kodeksach dobrych praktyk lub treści przysięgi, składanej przez studentów, rozpoczynających studia i włączających się do wspólnoty akademickiej naszych uczelni" – kończy się oświadczenie.

  Podpis pod nim złożyli rektorzy 13 białostockich uczelni wyższych.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.