Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zmarł dr hab. n. farm. Jakub Jabłoński – adiunkt w Zakładzie Toksykologii UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.09.2013 przez Medyk Białostocki

  Zmarł dr hab. n. farm. Jakub Jabłoński – adiunkt w Zakładzie Toksykologii UMB

  W dniu 10 września 2013 r. w wieku 59 lat zmarł dr hab. n. farm. Jakub Jabłoński – adiunkt w Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Dr hab. Jakub Jabłoński urodził się 9 maja 1954 r. w Warszawie. Pracę w Zakładzie Toksykologii rozpoczął w 1983 r. po ukończeniu kierunku studiów Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku. Tytuł dr nauk medycznych uzyskał w 1988 r., a w 2002 r. za całokształt dorobku naukowego i na podstawie napisanej rozprawy Rada Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Lublinie nadała mu stopień naukowy dr hab. nauk farmaceutycznych. Dr hab. Jakub Jabłoński był specjalistą z toksykologii, a tematyka Jego prac naukowych dotyczyła głównie toksykologii związków azotu i rozpuszczalników organicznych.

   

  W okresie od stycznia do marca 2009 r. dr hab. Jakub Jabłoński pełnił obowiązki Kierownika Zakładu Toksykologii. W latach 2009 – 2012 był Prodziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. W 2004 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2009 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

   

  Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 17 września 2013 r. o godzinie 14:00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy ul. Artyleryjskiej 9 w Białymstoku, po czym nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Miejskim w Karakulach.

   

  Wystawienie ciała w Domu Pogrzebowym w dniu 16 września 2013 r. od godziny 16:00, w dniu 17 września od godziny 9:00.

   

   

  Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska,

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.