Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. Coral Barbas doktorem honoris causa UMB.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  Prof. Coral Barbas doktorem honoris causa UMB

  Uznany w świecie autorytet naukowy, specjalizująca się w badaniach metabolomowych i chemii analitycznej, pochodząca z Hiszpanii prof. Coral Barbas została 44. doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Ten honorowy tytuł wręczono podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMB, które odbyło się 14 grudnia w Aula Magna w Pałacu Branickich. Podczas tego wydarzenia wręczono także nominacje doktorskie i habilitacje. Tytuły doktora nauk odebrały 74 osoby, doktora habilitowanego 15.

  Promotorem nadania tego tytułu był rektor prof. Adam Krętowski. Stosowną decyzję senat naszej uczelni podjął już w marcu.

  Przeczytaj:  Laudacja prof. Coral Barbas  

                      Nowa Doctor Honoris Causa UMB 

  - Profesor Barbas od niemal dziesięciu lat współpracuje z wieloma zespołami naukowymi UMB, zwłaszcza w zakresie metabolomiki. Efektem tej współpracy były innowacyjne odkrycia, które zostały opublikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych oraz prezentowane na wielu konferencjach naukowych. Profesor Barbas wypromowała 18 doktorów, jest także współautorem około 200 publikacji oryginalnych - powiedział rektor Krętowski podkreślając, że jest ona jednym z najlepszych przyjaciół UMB.

  Pani profesor od 30 lat kieruje Zakładem Chemii Analitycznej Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie. Jest także założycielem i dyrektorem Centrum Metabolomiki i Bioanalizy - CEMBIO, które jest uważane za jedno z najlepszych w Europie.

  Prof. Barbas była bardzo wzruszona całą uroczystością. Stwierdziła, że to to najwyższe uniwersyteckie odznaczenie w jej życiu. W uroczystości udział wzięła cała rodzina pani profesor. Dla jej dzieci była to pierwsza wizyta w Białymstoku.

  - To bardzo emocjonująca dla mnie chwila, do tego była tak piękna oprawa całej uroczystości. Jestem szczególnie wzruszona, bo to wyróżnienie przyznali mi moi przyjaciele. To wszystko składa się na to, że był to jeden z najważniejszych dni w moim życiu - powiedziała „Medykowi” prof. Barbas tuż po zakończeniu ceremonii.

  I zaznaczyła, że na przestrzeni dziesięciu lat, odkąd współpracuje z UMB, obserwuje, jak nasza uczelnia dynamicznie się zmienia. Chodzi zarówno o budynki, jak też wyposażenie laboratoriów, czy mocno widoczne umiędzynarodowienie uczelni.

  - Widać, że to wszystko przekłada się na lepsze kształcenie. Młodzi ludzie niby wciąż są ci sami, ale dzięki lepszemu otoczeniu bardziej otwarci na nowości, chętniej podejmują się nowych wyzwań - dodała.  

  A co do współpracy pomiędzy UMB i prof. Barbas to nic się nie zmienia. - Nadal będziemy razem pracować - podkreśla.

  Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.