Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. E-student na podyplomówce w UMB.
 • Ostatnia zmiana 06.03.2013 przez Medyk Białostocki

  E-student na podyplomówce w UMB

  Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ruszają anglojęzyczne studia podyplomowe z biostatystyki. Docelowo będą one prowadzone metodą distance learning.

  W latach 90. XX wieku pękła internetowa bańska, a proces globalizacji światowej gospodarki nabrał szalonego tempa. Narodziła się idea gospodarki opartej na wiedzy. W ofercie dydaktycznej uczelni wyższych w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej pojawiły się kursy, a następnie studia prowadzone zdalnie - przez internet.

  Distence learning?

  Distance learning oznacza uczenie się na odległość z wykorzystaniem wideokonferencji i internetu, włącznie z możliwością zdawania egzaminów. Pojęcie to jest często mylone z e-learningiem, który jest tylko jedną z form uczenia się na odległość. E-learning polega na nauce przy pomocy komputera i internetu. Użycie technik kształcenia zdalnego pozwala na ukończenie kursu, a nawet całego programu studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej, czy egzaminacyjnej. Pośrednią formą kształcenia zdalnego jest blended learning - mieszany system łączący e-learning z tradycyjnymi metodami.

  Na UMB distance learning wkracza dopiero teraz. Co to przedsięwzięcie oznacza dla słuchaczy i uczelni? Dlaczego na pierwszy ogień idzie biostatystyka?

  Z perspektywy słuchacza

  Studia zdalne z wykorzystaniem Internetu i wideokonferencji to większa dostępność do kształcenia i oszczędność kosztów. Dla osób niezamieszkałych w Białymstoku oznacza to redukcję wydatków na podróże i noclegi. Elastyczność w planowaniu czasu na naukę jest dodatkową zaletą. Dostępność wykładów i materiałów dydaktycznych w formie on-line oznacza możliwość nauki o dogodnej porze, np. w domowym zaciszu.

  Na początku spora część zajęć na studiach podyplomowych, które ruszają od października 2013 r., prowadzona będzie w sposób tradycyjny. Jest to konieczne by przygotować odpowiednie materiały dydaktyczne i nagrać wykłady, które będą wykorzystywane w przyszłości w edycjach prowadzonych w całości w formie przystosowanej do kształcenia zdalnego. Zaletą początkowych edycji studiów będzie możliwość uczestnictwa studentów w wykładach wygłaszanych w czasie rzeczywistym przez najlepszych europejskich specjalistów w tej dziedzinie. Wykładowcami będą, bowiem, pracownicy naukowi z Centrum Statystycznego (CentStat) Uniwersytetu Hasselt w Belgii - jednego z wiodących ośrodków biostatystycznych w Europie.

  Pierwsze dwie edycje studiów będą bezpłatne. Po zakończeniu projektu, kierunek ten pozostanie w ofercie edukacyjnej UMB, ale już na zasadach rynkowych.

  Z perspektywy Uczelni

  Realną potrzebą, wynikającą z wizji rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest prowadzenie kształcenia innowacyjnego, opartego na technikach i metodach distance learningu. Bez wprowadzenia nowoczesnych technik kształcenia na odległość Uczelni trudno będzie bronić swojej pozycji konkurencyjnej na europejskim rynku uczelni medycznych. 

  Środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wdrażanie dwóch pilotażowych edycji studiów podyplomowych z biostatystyki pozwolą na zbudowanie profesjonalnej bazy i przygotowanie dydaktyków Uczelni do pracy z wykorzystaniem technik kształcenia zdalnego. W dłuższej perspektywie umożliwi to Uczelni rozbudowanie oferty kształcenia zdalnego.

  Dlaczego biostatystyka?

  - Nowoczesne badania biomedyczne nie mogą być prowadzone bez znaczącego użycia metod biostatystycznych w zakresie planowania doświadczeń oraz analizy i interpretacji danych. Zastosowanie tych metod np. w procesie opracowywania nowych leków lub w poszukiwaniach biomarkerów w chorobach nowotworowych jest powszechne i niezbędne - wyjaśnia prof. Tomasz Burzykowski, kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej UMB, który jest także pracownikiem CentStatu.

  W Polsce, ograniczenia w dostępie do edukacji biostatystycznej skutkują niewielką liczbą specjalistów w tym zakresie. Negatywnie wpływa to na jakość biomedycznych badań naukowych prowadzonych w naszym kraju.

  Biostatystyka, chociaż ma swoje korzenie w matematyce, nie może być rozwijana bez ścisłej współpracy z biomedycyną. Z tego powodu silne, zagraniczne centra biostatystyczne często zlokalizowane są przy ośrodkach medycznych (np. Mayo Clinic, Dana Farber Cancer Institute w USA). Wydziały biostatystyki to w wielu przypadkach jednostki naukowe uniwersytetów medycznych. Realizacja rocznego programu kształcenia podyplomowego w zakresie biostatystyki na UMB jest zgodna z tą koncepcją. Dostępność danych biologicznych i klinicznych gromadzonych w jednostkach naukowych uczelni, mogących być podstawą praktycznego kształcenia studentów proponowanego programu studiów podyplomowych, jest jedną z oczywistych zalet takiego rozwiązania.

    

  Anna Daszuta-Zalewska

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.