Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Monografia UMB laureatem konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012.
 • Ostatnia zmiana 20.06.2013 przez Medyk Białostocki

  Monografia UMB laureatem konkursu na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012

  Wydawnictwo pt. "Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika" pod red. L. Chyczewskiego, M. Grassmann, P. Radziejewskiego zdobyło główną nagrodę w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w województwie podlaskim, w kategorii Publikacja.

  Przeczytaj jeszcze: Recenzja monografii prof. Jana Stasiewicza

  Konkurs jest rokrocznie organizowany przez Podlaski Oddział‚ Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach : Publikacja, Wystawa oraz Wydarzenie poza wystawiennicze.

  Prócz monografii UMB nagrodzono także w kategorii Publikacja: Zespół merytoryczny Muzeum Ikon w Supraślu Oddział‚ Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  za publikację „Matka KoÅ›cioÅ‚a – wspomożycielka modlitwy. Ikonografia maryjna. Część I – Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykÅ‚ady w kolekcji Muzeum Ikon w SupraÅ›lu”.

  NagrodÄ™ głównÄ… w kategorii „Wystawa” przyznano: Katarzynie Renacie Hryszko za wystawÄ™ „Wiktoria ToÅ‚Å‚oczko-Tur. CzuÅ‚ość w 50-lecie twórczoÅ›ci”, a wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:  Agnieszka Mikszta z Muzeum PoÅ‚udniowego Podlasia w BiaÅ‚ej Podlaskiej za wystawÄ™ „Re: interpretacje. Idee z odzysku”; Marcin KoziÅ„ski, Marek Gajewski z Muzeum Wojska w BiaÅ‚ymstoku za wystawÄ™ „MiÄ™dzy dwiema wojnami 1914-1939”; Magdalena WoÅ‚owska-RusiÅ„ska, Krzysztof SkÅ‚odowski z Muzeum im. Marii Konopnickiej OddziaÅ‚ Muzeum OkrÄ™gowego w SuwaÅ‚kach za wystawÄ™ „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu…”.

  NagrodÄ™ głównÄ… w kategorii „Wydarzenie poza wystawiennicze” otrzymuje: Andrzej Lechowski, Ewelina KamieÅ„ska, Anna MalesiÅ„ska, Joanna Nierodzik z Muzeum Podlaskiego w BiaÅ‚ymstoku za program edukacyjny „Z Hermesem w muzeum”, a wyróżnienia:  Magdalena WoÅ‚owska-RusiÅ„ska, Krzysztof SkÅ‚odowski z Muzeum im. Marii Konopnickiej OddziaÅ‚ Muzeum OkrÄ™gowego w SuwaÅ‚kach za Literacko-historyczna grÄ™ planszowÄ…: „DziaÅ‚o siÄ™ w SuwaÅ‚kach…. Z MariÄ… KonopnickÄ… spacerem po XIX wiecznych ulicach miasta”; Joanna Januszkiewicz z Muzeum Historycznego OddziaÅ‚ Muzeum Podlaskiego w BiaÅ‚ymstoku za propozycjÄ™ edukacyjnÄ… „Bajki o szarej godzinie”.

   

   WrÄ™czenie nagród odbÄ™dzie siÄ™ w Dniu Muzealnika 14.06.2013 roku w Drozdowie koÅ‚o Łomży.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.