Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakty.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Kontakty

  • Kierownik Projektu

   prof. dr hab. Adrian Chabowski

   tel.: 85 748 5585

  • Kierownik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich/Koordynator merytoryczny Projektu

      dr hab. Katarzyna Socha

      e-mail: katarzyna.socha@umb.edu.pl

      tel. 85 748 5468, 85 748 5469

  • Dziekanat WF z OML:

   mgr Justyna Radziewicz

   e-mail: justyna.radziewicz@umb.edu.pl

   tel. 85 748 5432

  • Starosta roku:

      mgr farm. Patryk Remiszewski

      e-mail: patryk.remiszewski@umb.edu.pl