Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia SJO UMB.
 • Ostatnia zmiana 15.06.2021 przez Studium Języków Obcych KRK

  Historia SJO UMB

   

  SJO UMB zostało utworzone na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 marca 1963 roku, tj. w 13 lat po utworzeniu w 1950 r. Akademii lekarskiej, przemianowanej następnie w Akademię Medyczną. W okresie początkowym języki nowożytne były przedmiotami fakultatywnymi, co automatycznie warunkowało ich drugorzędność w procesie dydaktycznym. Grupy językowe były bardzo liczne, sięgały do 30 a nawet do 60 osób. Do nauczania wypożyczane były sale ćwiczeń, nie było programów nauczania, korzystano z dowolnych podręczników.

   

  Dopiero w 1958 r. , wraz z wybudowaniem gmachu zakładów teoretycznych (Collegium Universum) lektorzy otrzymali w nim własną salę ćwiczeń, która oprócz sali dydaktycznej spełniała funkcję pokoju lektorów, miejsce zebrań, szatni lektorskiej itp.

  Na bazie tej jednej sali tworzył się nowy zakład dydaktyczny w postaci przyszłego Studium.

   

  W styczniu 1964 r. Studium otrzymało lokal składający się z 6 sal, sekretariatu, magazynu i pokoju lektorów.

   

  W 1966 roku Studium AMB jako pierwsze spośród akademii medycznych w kraju zastosowało w dydaktyce laboratorium językowe, które pozwalało na nauczanie według określonego, zaprogramowanego systemu.

   

  Aktualnie Studium posiada własne sale ćwiczeń, bibliotekę zakładową, 2 pokoje wykładowców, lokale administracyjne oraz pomieszczenia socjalne.

   

  Na działalność jednostki składa się praca dydaktyczna ze studentami, badania naukowe oraz działalność usługowa na rzecz Uczelni i makroregionu. Doskonaleniu metodyki nauczania języków obcych służą prace własne pracowników, kształcenie się w ramach interdyscyplinarnych zespołów lektorskich , staże krajowe i zagraniczne itp. Pracownicy Studium są autorami kilkuset publikacji. W uznaniu aktywności naukowej Studium powierzano mu organizację szeregu imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Studium posiada również własną tematykę badawczą, a badania należą do pionierskich nie tylko w kraju ale również i za granicą. Działalność naukowa pracowników była niejednokrotnie wyróżniana nagrodami rektorskimi i resortowymi. Wszystkie znaczące krajowe i międzynarodowe sympozja , konferencyjne kongresy naukowe odbywały się przy czynnym udziale naszych pracowników. W okresie swojej działalności Studium gościło w swoich murach wielu wybitnych lingwistów polskich i zagranicznych.

   

  Stałą pozycje w zakresie usług stanowią egzaminy doktorskie, do specjalizacji lekarskich I i II stopnia, przy wyjazdach zagranicznych. Studium dysponuje również grupą wykwalifikowanych tłumaczy w zakresie różnych dziedzin nauk medycznych.

   

  W całym okresie swojej działalności Studium było również inicjatorem i wykonawcą wielu przedsięwzięć, które przyczyniły się do rozwiązania doraźnych i długofalowych problemów nauczania języków obcych w resorcie Zdrowia i Opieki Społecznej.

   

   

   

   

  50 lat

  (1963 - 2013)

   

      STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  UMB