Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkoła Doktorska.