Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
  • Ostatnia zmiana 15.11.2020 przez Studium Języków Obcych KRK

    Nauka

     

    Pracownicy Studium Języków Obcych nieustannie doskonalą swoją wiedzę w zakresie nauczania języków obcych dla celów specjalistycznych (ang. Languages for Specific Purposes, LSP) oraz biorą aktywny udział w konferencjach dydaktycznych i naukowych, kursach metodycznych i szkoleniach w kraju i za granicą.