Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkoła Letnia - lipiec 2016.
  • Ostatnia zmiana 24.06.2016 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Szkoła Letnia - lipiec 2016

    Termin: 4-7 lipca 2016 r.

    Temat szkoły letniej: "Chemia w nauce i życiu codziennym"

    Harmonogram zajęć: Harmonogram - lipiec 2016