Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady rekrutacji.
 • Zasady rekrutacji.
 • Ostatnia zmiana 11.07.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zasady rekrutacji

   

  Osoby ubiegające się na studia podyplomowe  zobowiązane są do dokonania rejestracji wg następujących zasad:
  Kandydat na studia podyplomowe składa następujące  dokumenty:

   

  O przyjęciu kandydatów na studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Studiów Podyplomowych. Limit miejsc na studiach podyplomowych wynosi 17 osób. W przypadku gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 15 osób-kierunek nie zostanie otworzony.  O kolejności umieszczania na liście kwalifikacyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń w ramach przyznanego limitu przyjęć na studia. W przypadku, gdy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rezerwową. Przy tworzeniu listy rezerwowej pod uwagę brana będzie również kolejność zgłoszeń.
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty za I semestr studiów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

  Harmonogram rekrutacji:

  •     01.06.2018.r-07.09.2018.r -rejestracja kandydatów
  •     14.09.2018.r -ogłoszenie listy wstępnie zakwalifikowanych osób
  •     17.09.2018.r -27.09.2018.r  dostarczenie opłaty za studia oraz podpisanej umowy o uczestnictwo w studiach przez kandydatów zakwalifikowanych na studia
  •     28.09.2018.r -ogłoszenie ostatecznej listy słuchaczy studiów podyplomowych


  Opłaty za studia  podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 3700 zł


  Opłaty należy wpłacać na konto:


  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40124052111111000049207392
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

  W tytule przelewu należy podać: nazwisko,  imię, kierunek studiów podyplomowych, rodzaj opłaty

  Np. Jan Kowalski studia podyplomowe kierunek: Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

  Aby dokonać rejestracji kandydat powinien dostarczyć ( przesłać) wskazane dokumenty na adres:

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  ul. Mickiewicza 2D,  pokój 28, w godz.9.00-14.00.