• Ostatnia zmiana 05.10.2020 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na wszystkich ćwiczeniach i seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć. Każdy student musi otrzymać 4 oceny pozytywne by być dopuszczonym do końcowego zaliczenia.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria, ćwiczenia).

   

  Terminy zajęć:

  Wtorek 14:00-16:30 (sala 221 ZHEiZM)

  Wykłady (10h)

  6, 13, 20.X

  Seminaria (10h)

  27.X, 3, 10.XI

  Ćwiczenia (10h)

  17, 26.XI, 1.XII

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Bieżąca ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego Polski.

   

  WYKŁAD II

  System organizacyjny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.

   

  WYKŁAD III

  Pojęcie HACCP – wdrażanie systemu zapobiegania skażeń żywności. Choroby zawodowe – rozpoznawanie i zapobieganie powstawaniu.

   

   

  SEMINARIUM I

  Profilaktyka grypy, aktualna sytuacja pandemiczna wirusa grypy A/H1N1.

   

  SEMINARIUM II

  Regulacje prawne dotyczące środków odurzających.

   

  SEMINARIUM III

  Ochrona radiologiczna kraju. Gospodarka odpadami.

   

   

  ĆWICZENIE I

  Zwalczanie chorób zakaźnych.

   

  ĆWICZENIE II

  Promocja zdrowia i profilaktyka chorób niezakaźnych.

   

  ĆWICZENIE III

  Higiena żywności i suplementów diety. Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ, Kraków 2010.
  2. Jędrychowski Wiesław (red): Epidemiologia. Wprowadzenie i metody. Wyd. PZWL, Warszawa 1999.
  3. Marcinkowski Jerzy T. (red): Higiena. Profilaktyka w zawodach medycznych. Dział Wydawnictw Akademia Medyczna w Poznaniu 2002.
  4. Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl

   

   

   

  Sylabus