• Ostatnia zmiana 27.09.2019 przez Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

  Podstawy Ochrony Środowiska

   

  Regulamin dydaktyczny

   

  Warunki uzyskania zaliczenia:

  1. Na seminariach studenci będą odpytywani z tematyki bieżących zajęć.

  2. Zaliczenie odbywa się w formie pisemnej na ostatnich zajęciach.

  3. Zaliczenie końcowe obejmuje tematykę wszystkich zajęć (wykłady, seminaria).

   

  Terminy zajęć:

  Piątek 12:45-15:00

  Wykłady (15h)

  11, 18, 25.X, 8, 15.XI

  Seminaria (5h)

  22, 29.XI

   

  Tematyka zajęć:

   

  WYKŁAD I

  Definicje, kryteria i zakresy ochrony środowiska.

   

  WYKŁAD II

  Adiustacje organizmu i populacji człowieka do zmian na bodźce środowiskowe.

   

  WYKŁAD III

  Chronobiologia.

   

  WYKŁAD IV

  Skład i właściwości niezanieczyszczonego środowiska.

   

  WYKŁAD V

  Czyste źródła energii - alternatywa dla degradacji i kurczących się zasobów środowiska.

   

   

  SEMINARIUM I

  Zanieczyszczenie środowiska we współczesnym świecie.

   

  SEMINARIUM II

  Obszary chronione. Zaliczenie.

   

  Piśmiennictwo:

  1. Dobrzańska Bożena, Dobrzański Grzegorz, Kiełczewski Dariusz: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.
  2. Timbrell John. Paradoks trucizn. Substancje chemiczne przyjazne i wrogie. Wyd. WNT. Warszawa, 2014.
  3. Betlejewska Elżbieta. Krótkie wykłady Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.
  4. Manahan Stanley E. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016.
  5. Kurnatowska Alicja. Ekologia - jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.

   

   

  Sylabus