Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć i sylabus.
 • Ostatnia zmiana 21.11.2023 przez Studium Języków Obcych JUS

  Tematyka zajęć i sylabus

   

   

  Tematyka ćwiczeń

   

  Sylabusy widnieją na stronie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego pod linkiem:

   https://www.umb.edu.pl/s,27900/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2023-2024

  Nazwa przedmiotu

  Język angielski specjalistyczny – rok I (25 godz.)

  Nazwa jednostki

  Studium Języków Obcych

  e-mail jednostki

  sjosekr@umb.edu.pl

  Nazwa kierunku

  Lekarsko-dentystyczny

  Osoba odpowiedzialna

  dr Justyna Sierakowska

  Osoby prowadzące

  dr Justyna Sierakowska

  Zaliczenie

  zaliczenie bez oceny (semestr letni)

   

   

  Rok I, semestr 2.

   

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – historia, teraźniejszość i przyszłość. Struktura,
  nazwy kierunków studiów. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia.
  Ćwiczenia translacyjne. (2 godz.)

   

  2. Droga do zawodu stomatologa. Studia dentystyczne w Wielkiej Brytanii, USA i w Polsce.
  Zasady przyjęć, przedmioty zawodowe, droga do zawodu, stopnie zawodowe. Analiza
  porównawcza – podobieństwa i różnice. Ćwiczenie sprawności mówienia. (2 godz.)

   

  3. Historia stomatologii: najciekawsze wydarzenia, odkrycia, naukowcy. Ćwiczenie
  sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. (2 godz.)

   

  4. Budowa ciała ludzkiego (1): ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy.
  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia
  translacyjne. (4 godz.)

   

  5. Budowa ciała ludzkiego (2): układy i ich funkcje. Ćwiczenie sprawności czytania ze
  zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

   

  6. Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia. Ćwiczenie sprawności
  czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. (4 godz.)

  Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje. Ćwiczenie
  sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.
  (4 godz.)

   

  7. Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film,
  wykład). (3 godz.)

   

   

  Literatura podstawowa:

  G. A. Wawer, E. Stefańska–Bugaj, English for Dentistry. Podręcznik dla Studentów i Lekarzy, PZWL, Warszawa 2007.

  Literatura uzupełniająca:

  E. Donesh–Jeżo, English in Dentistry, Przegląd Lekarski, Kraków 2008

  K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005

  Materiały autorskie