Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć i sylabus.
 • Ostatnia zmiana 22.11.2023 przez Studium Języków Obcych DAF

  Tematyka zajęć i sylabus

  Tematyka zajęć w ramach lektoratu jęz. angielskiego specjalistycznego

  na kierunku Techniki Dentystyczne rok I, semestr 1 i 2 (60 godz.)

  w roku akademickim 2023/2024

   

  Tematyka

  Sprawności językowe i gramatyka

  Liczba godzin

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Krótka historia, struktura, kierunki, stopnie naukowe.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji i mówienia.

  2

  2. Wprowadzenie do kursu języka angielskiego na kierunku Techniki dentystyczne. Studia w Polsce i za granicą.

  Praca z tekstem. Wyszukiwanie informacji. Wypowiedź ustna. Projekt.

  3

  3. Historia stomatologii, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technik dentystycznych.

  Ćwiczenie sprawności czytania, słuchania i mówienia. Ćwiczenia leksykalne.

  3

  4. Budowa ciała ludzkiego - ogólny opis anatomiczny, części i jamy ciała, narządy; układy i ich funkcje.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji.

  6

  5. Jama ustna i zęby. Procesy fizjologiczne dotyczące aparatu żucia.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.

  4

  6. Budowa zęba. Rodzaje uzębienia. Podział zębów ze względu na ich funkcje.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Test z tematów 4,5,6.

  6

  7. Dziedziny stomatologii: terminologia, krótka charakterystyka, specjaliści współpracujący z technikiem dentystycznym.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji, słowotwórstwo, ćwiczenia leksykalne.

  2

  8. Zespól dentystyczny i jego zadania. Rola technika dentystycznego w zespole dentystycznym

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji i mówienia.

  4

  9. Gabinet dentystyczny i jego wyposażenie. Stanowisko pracy technika dentystycznego. Środki bezpieczeństwa.

  Praca z tekstem. Wyszukiwanie informacji. Wypowiedź ustna.

  4

  10. Zagrożenia w pracy technika dentystycznego. Środki bezpieczeństwa.

   

  Ćwiczenie sprawności czytania, słuchania i mówienia. Ćwiczenia leksykalne.

  4

  11. Podstawowe problemy pacjenta stomatologicznego. Higiena jamy ustnej.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji.

  4

  12. Próchnica zębów i jej skutki. Zapobieganie próchnicy zębów.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, słuchania; wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne.

  4

  13. Dieta i styl życia a stan uzębienia.

   

  Ćwiczenie sprawności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

  4

  14. Wartości numeryczne – liczby, ułamki, procenty itd. Odczytywanie i zapis.

  Wybrane zagadnienia gramatyczne.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji, słowotwórstwo, ćwiczenia leksykalne.

  4

  15. Ćwiczenia kulturowe.

  Film, wykład.

  4

   

  Literatura podstawowa: E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008

   

  Sylabus na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024