Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć i sylabus.
 • Ostatnia zmiana 22.11.2023 przez Studium Języków Obcych DAF

  Tematyka zajęć i sylabus

  Tematyka zajęć w ramach lektoratu jęz. angielskiego specjalistycznego na kierunku Techniki Dentystyczne

  rok II, sem. 3 i 4 (60 godz.) w roku akademickim 2023/24

   

   

  Tematyka

  Sprawności językowe i gramatyka

  Liczba godzin

  1. Protetyka dentystyczna - zakres działania,

  specjaliści. Wady kwalifikujące do leczenia

  protetycznego.

  Ćwiczenia leksykalne, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie (ćwiczenie wymowy i rozumienie ze słuchu); ćwiczenia translacyjne. ćwiczenie sprawności mówienia.

  5

  2. Techniki protetyczne – rodzaje protez, korony,

  mosty i wkłady; charakterystyka podstawowych

  konstrukcji protetycznych; materiały, narzędzia i

  aparatura. Wady i zalety poszczególnych technik.

  Technika CAD/CAM.

  Ćwiczenia leksykalne. Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, praca ze słownikiem;

  definiowanie, język opisu; ćwiczenia porównawcze – wyciąganie wniosków, mówienie.

  9

  3. Przypadki pacjentów protetycznych – analiza

  opisów przypadków. Rozmowa z dentystą i

  pacjentem.

  Wyjaśnianie, instruowanie, zadawanie pytań. Ćwiczenie sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Powtórzenie i test z tematów 1,2,3

  5

  4. Implantologia stomatologiczna – rodzaje

  implantów, materiały, wskazania do

  zastosowania i przeciwwskazania. Wady i zalety.

  Czytanie ze zrozumieniem, słuchanie; ćwiczenia translacyjne - praca ze słownikiem.

  6

  5. Przypadki pacjentów z implantami. Analiza opisów przypadków (case reports). Rozmowa z dentystą i pacjentem.

  Wyjaśnianie, instruowanie, zadawanie pytań. Ćwiczenie sprawności słuchania, czytania ze zrozumieniem i mówienia.

  Powtórzenie i test z tematów 4, 5.

  5

  6. Ortodoncja - zakres działania, specjaliści. Wady twarzowoszczękowo-zgryzowe kwalifikujące do leczenia ortodontycznego.

  Ćwiczenia leksykalne, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie (ćwiczenie wymowy); praca ze słownikiem, ćwiczenia translacyjne.

  4

  7. Techniki ortodontyczne–współcześnie stosowane aparaty ortodontyczne; materiały, narzędzia i aparatura. Wady i zalety.

  Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Wymowa.

  6

  8. Leczenie ortodontyczne dorosłego pacjenta.

  Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji. Ćwiczenia translacyjne. Powtórzenie i test z tematów 6-8

  6

  9. Zasady aseptyki obowiązujące przy wykonywaniu

  aparatów protetycznych, ortodontycznych i

  implantów. Zasady postępowania

  Zasady postępowania–wyszukiwanie informacji. Język formalny (pisany i mówiony) i nieformalny.

  4

  10. Prezentowanie wybranych zagadnień z zakresu

  technik dentystycznych w formie krótkiej

  prezentacji multimedialnej.

  Język prezentacji–wprowadzenie. Przygotowanie tekstu specjalistycznego do prezentacji.

  8

  11. Ćwiczenia kulturowe

  Ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film. wykład)

  2

   

  Literatura podstawowa:   E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008

  Literatura uzupełniająca: K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom,       Łódź, 2005

  Materiały autorskie

   

  Sylabus na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2023/2024