• Ostatnia zmiana 12.10.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Aktualności

  10 października 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów". Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

   

  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. 

  Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020. 

   

  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

  Więcej informacji 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szanowni Państwo,

  Już tylko 4 dni zostało, aby zgłosić swój pomysł lub pracę w konkursie TECHNOTALENTY.

  Koniec przyjmowania zgłoszeń upływa 16 października.

  Pula nagród to 51 tys. zł.

  Szczegóły i zgłoszenia na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2018

  Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=swIPfX_uMFA

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nowy nabór wniosków na roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych

  na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

  Beneficjentami programu START są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później).

   

  Więcej informacji dotyczącej konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pod adresem: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/

  W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej, e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl tel: 85 748 54 89.

  Sporządzone wnioski należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej w dwóch egzemplarzach, do podpisu przez osoby reprezentujące jednostkę, do 26 października 2018 r.

  Termin składania wniosków do w/w konkursu upływa 31 października 2018 r.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wszystkie zajęcia na studiach doktoranckich: wykłady, ćwiczenia i seminaria (z wyłączeniem praktyk - zajęć dydaktycznych) 

  powinny  odbywać się we środy