• Ostatnia zmiana 21.04.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Aktualności

   

  Sesja naukowo - sprawozdawcza uczestników Studiów Doktoranckich

  na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

          W dniu 31 marca 2021 r., w Euroregionalnym Centrum Farmacji, odbyła się coroczna sesja naukowo - sprawozdawcza uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Sesję prowadziła kierownik Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Małgorzata Brzóska. Na początku sesji głos zabrał Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. dr hab. Wojciech Miltyk. W sesji uczestniczyli również: Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału – dr hab. Katarzyna Socha, Prodziekan ds. Studenckich – dr Anna Gromotowicz-Popławska i Prodziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych – dr Bartłomiej Kałaska oraz Promotorzy Doktorantów. 

  Celem sesji była nauka prezentowania wiedzy na określony temat oraz wyników badań własnych doktorantów, a także zdobywanie i doskonalenie umiejętności zadawania pytań i udziału w dyskusji merytorycznej.

  Doktoranci IV roku przedstawili kompleksowe wyniki badań będących przedmiotem prac doktorskich. Po każdej prezentacji odbyła się żywa dyskusja z udziałem Doktorantów i kadry naukowej Wydziału. Poziom merytoryczny przedstawionych prac był bardzo wysoki. 
  Gratulujemy Doktorantom i Promotorom.