• Ostatnia zmiana 24.07.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Aktualności

   

  UWAGA !

  Ogłoszono nabór uzupełniający na studia doktoranckie.

  Nabór uzupełniający odbędzie się w następujących terminach:

  1. Rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci będą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego – 01.09-21.09.2017r.
  2. Składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów – 01.09-21.09.2017r.
  3. Egzamin z języka angielskiego – 09.10.2017 r., godz. 10:00.
  4. Egzamin z przedmiotu kierunkowego – 10.10.2017r., godz. 8:30.
  5. Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego – 11.10.2017r.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


  Trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji Witamina D: Minimum-Maximum-Optimum,                  

  Warszawa, 22-23 września 2017

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zaproszenie

  na XXVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Białymstoku

  21-23 września 2017 r.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wszystkie zajęcia na studiach doktoranckich: wykłady, ćwiczenia i seminaria (z wyłączeniem praktyk - zajęć dydaktycznych) 

  powinny  odbywać się we środy