• Ostatnia zmiana 09.10.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Aktualności

   

  UWAGA !

  Ogłoszono II nabór uzupełniający na studia doktoranckie.

  Nabór odbędzie się w terminach:

  09.10-16.10.2017 - rejestracja elektroniczna, składanie dokumentów oraz wskazywanie obszaru zainteresowań, z którego kandydaci będą zdawać egzamin z przedmiotu kierunkowego;

  09.10-16.10.2017 - składanie oświadczeń o zapewnieniu miejsca odbycia zajęć dydaktycznych i miejsca realizacji badań naukowych przez kandydatów na opiekunów naukowych/promotorów

  20.10.2017 godz. 12.30 - egzamin z języka angielskiego

  23.10.2017 godz. 08:30 - egzamin z przedmiotu kierunkowego

  24.10.2017 - ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  Wszystkie zajęcia na studiach doktoranckich: wykłady, ćwiczenia i seminaria (z wyłączeniem praktyk - zajęć dydaktycznych) 

  powinny  odbywać się we środy