Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zajęcia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
 • Ostatnia zmiana 21.02.2022 przez Studium Języków Obcych ASK

  Zajęcia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

   

  Studenci I roku Farmacji na zajęciach

  w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

   

  Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID, na zakończenie semestru zimowego r. ak. 2021/2022 powróciliśmy do stacjonarnych zajęć w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB dla studentów I roku Farmacji. W odróżnieniu od ubiegłego roku, kiedy ekspozycja i historia wybranych aspektów farmacji były prezentowane podczas zajęć on line, teraz mogliśmy w sali ekspedycyjnej Muzeum odbyć wspólne zajęcia z języka angielskiego i łacińskiego. Spotkanie dotyczyło dziejów aptekarstwa w naszym mieście i regionie, roli i wpływu możnowładców na rozwój nauk i szkół medycznych. Studenci dowiedzieli się o substancjach leczniczych i trujących oraz niebezpiecznych, laboratorium analitycznym i sprzęcie laboratoryjnym oraz utensyliach do wytwarzania leków. W tym roku nasi studenci zostali dodatkowo wzbogaceni o wiedzę, jak wyglądał dom oraz apteka farmaceuty z lat 30-tych XX wieku w Tokarni (Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej), a także zaznajomieni z eksponatami przedstawionymi na wystawie Przychodzi znachor do apteki… w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Dzięki temu mieli możliwość zauważyć podobieństwa i różnice dotyczące sal aptecznych i ich wyposażenia na przestrzeni wieków i w różnych miejscach kraju.

  Zaliczenie z języka angielskiego polegać będzie na wyjaśnieniu zwrotów i zagadnień poruszanych w czasie zajęć, roli farmaceuty i nauk medycznych w dawnych latach i współcześnie. Wszechobecna, widoczna na naczyniach aptecznych, łacińska terminologia stanowiła okazję do rekapitulacji słownictwa specjalistycznego, poznanego w ciągu semestru zimowego.

   

   

   

  To już po raz szósty studenci I roku Farmacji zakończyli I semestr lektoratu z języka łacińskiego i angielskiego biorąc

  udział w zajęciach, które zostały przeprowadzone przez nas – wykładowcę języka łacińskiego i wykładowcę języka angielskiego,

  w muzealnej sali aptecznej Muzeum Historii Medycyny I Farmacji UMB 31 stycznia i 1 lutego 2019 r. Zajęciom tym przyświeca

  idea rekapitulacji poznanej terminologii specjalistycznej z zakresu farmacji oraz przybliżenia dziejów aptekarstwa.

  Sala ekspedycyjna muzealnej apteki jest wspaniałym miejscem do realizacji takich zajęć, prawdziwą kopalnią pomysłów

  na zilustrowanie historii farmacji. Studenci podczas naszych zajęć mają okazję wysłuchać prelekcji a także sprawdzić

  swoją znajomość łacińskich nazw roślin leczniczych, związków chemicznych, surowców leczniczych. Poznają też fascynującą

  historię dawnych leków, które choć wycofane z lecznictwa, zrobiły karierę poza branżą medyczną. Tak się stało

  np. z Embryo Colae. Studenci poznają, co kryje się w zaszyfrowanych pod łacińskimi nazwami specyfikach, takimi jak

  Sapo viridis, Spongia fluviatilis czy Pix solida.

  Stałym elementem zajęć jest prezentacja dawnego manuału z przełomu XIX i XX wieku. To jeden z atrybutów dawnego

  aptekarza, prawdziwy skarbiec – thesaurus apothecarii- zapisane są w nim receptury na leki dla ludzi, zwierząt gospodarskich,

  na artykuły gospodarstwa domowego, np. lak do butelek, tusz do pieczątek, lep na muchy, atrament czy ognie bengalskie,

  co świadczy o bardzo bogatej a jednocześnie odmiennej niż współczesna, ofercie dawnej apteki.

  Bogactwo eksponatów, mnogość naczyń aptecznych, wielość i różnorodność utensyliów do gromadzenia,

  przechowywania i przetwarzania surowców, zgromadzona literatura ilustrują rozbudowaną wytwórczość dawnych aptek,

  szeroką wiedzę aptekarzy i duże znaczenie zawodu aptekarza dla społeczności.

  Po wysłuchaniu prelekcji i zapoznaniu się z eksponatami studenci otrzymują zestaw pytań oraz pojęć do zdefiniowania

  w języku angielskim.

  mgr Urszula Nowogrodzka, dr Anna Serwicka-Kapała