Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Materiały dodatkowe.