• Ostatnia zmiana 23.09.2013 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Podręczniki

   

  • E. Suder, S. Brużewicz- Anatomia Człowieka (podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych) wyd. 2008
  • Z. Ignasiak- Anatomia narządów wewnętrznych i układu nerwowego człowieka wyd. 2008
  • Z. Ignasiak- Anatomia układu ruchu wyd. 2008
  • Aleksandrowicz R, Ciszek B- Anatomia kliniczna głowy i szyi wyd.