• Aktualności

  Fulbright STEM Impact Award - nabór wniosków

  27.04.2019 12:34
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje, że ruszył nabór do nowego programu Fulbright STEM Impact Award Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W ramach nowego stypendium Fulbrighta bedzie możliwa realizacja trwającego ponad miesiąc pobytu w amerykańskiej uczelni w roku akademickim 2019/2020, instytucie badawczym non-profit lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA, realizacja własnego projektu badawczego lub badawczo-dydaktycznego, poszerzenie wiedzy z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych.

   

  Dla kogo przeznaczone jest stypendium?

   

  Przeznaczone jest dla aktywnych badawczy reprezentujących dziedziny STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Oferta stypendiów jest skierowana do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukiwane są osoby kreatywne, otwarte i aktywne, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale staną się ponadto inicjatorami zmian społecznych. 

  Kandydaci powinni być obywatelami polskimi i nie posiadać podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty). 

  Powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

  Muszą posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz nadzorowania pracy doktorantów, naukowców ze stopniem doktora, itp. i obecnie pełnią takie obowiązki. 

  Preferowani są kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przebywali w USA krócej niż 9 miesięcy. 

  Pozostałe wymogi odnośnie kandydatów można znaleźć pod linkiem podanym na końcu niniejszej wiadomości.

   

  UWAGA: przyjmowane są zgłoszenia z dziedzin STEM za wyjątkiem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. 

   

  Profil kandydatów:

   

  - posiadają dorobek w jednej z dziedzin STEM;

  - kierują projektami badawczymi oraz nadzorują prace doktorantów, naukowców ze stopniem doktora itp.;

  - dzięki swoim projektom, przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA;

  - potrafią umotywować, dlaczego ich projekt badawczy powinien zostać zrealizowany w USA;

  - posiadają umiejętności językowe, które pozwolą na pełne, jakościowe skorzystanie z pobytu i swobodny kontakt z tamtejszymi specjalistami;

  - są gotowi promować polską kulturę, badania naukowe oraz szkolnictwo wyższe podczas pobytu w USA, oraz budowąć trwałą współpracę między instytucją macierzystą i goszczącą;

  - charakteryzują się ponadprzeciętną otwartością, kreatywnością i potencjałem, by popularyzować misję Programu Fulbrighta i stać się inicjatorem zmian społecznych. 

   

  Jakie działania są możliwe?

   

  Podczas programu trwającego od 2 do 6 tygodni (14-42 dni) stypendyści będą mogli realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w Stanach Zjednoczonych. 

   

   

  Cele programu:

   

  - stypendysta dzieli się własną wiedzą w określonej dziedzinie poprzez prowadzenie wykładów / seminariów / warsztatów i / lub przygotowanie programów nauczania, materiałów szkoleniowych itp., i / lub prowadzi własne badania naukowe (indywidualnie bądź w ramach zespołu / bieżącego projektu w instytucji goszczącej);

  - stypendysta poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki oraz skutecznego pisania wniosków grantowych. 

   

  Do kiedy trwa nabór wniosków?

   

  Nabór wniosków trwa do 28 czerwca 2019 r.

   

  Co może być sfinansowane:

  - stypendium;

  - bilet lotniczy;

  - wiza J-1;

  - ubezpieczenie medyczne;

  - przygotowanie do wyjazdu i opieka w trakcie stypendium;

  - przynależność do społeczności absolwentów. 

   

  Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

   

  https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/#1548525945712-137434e5-5aa9

   

  ***

   

  Program Fulbrighta - prestiżowy program wymiany akademickiej i kulturowej między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, obecny w Polsce od 1959 r. Dzięki stypendiom z  Programu Fulbrighta podjęło studia lub zrealizowało projekty badawcze lub dydaktyczne w USA już ponad 2000 utalentowanych polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

  Powrót