• Aktualności

  Rektor UMB powołał Prodziekanów i Dyrektora Szkoły Doktorskiej

  26.09.2019 11:56
  Autor: Administrator UMB

   

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Krętowski wręczył powołania nowym Prodziekanom Wydziałów oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej.  Powołani obejmą swoje funkcje 1 października 2019 r.

  Prodziekani UMB:


  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

  • prof. dr hab. Anna Wasilewska - Prodziekan ds. Studenckich
  • prof. dr hab. Karol Kamiński - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych
  • dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych
  • dr hab. Teresa U. Sierpińska - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii
  • dr  hab. Tomasz Hryszko - Prodziekan ds. Rozwoju i Nauczania Anglojęzycznego

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  • prof. dr hab. Katarzyna Winnicka - Prodziekan ds. Studenckich
  • prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
   i Programów Studiów
  • dr hab. Michał Tomczyk - Prodziekan ds. Nauki Kolegium Nauk Farmaceutycznych
  • dr hab. Katarzyna Socha - Prodziekan ds. Rozwoju Kolegium Nauk Farmaceutycznych

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - Prodziekan ds. Studenckich
  • prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów
   prof. dr hab. Bożena Dobrzycka -  Prodziekan ds. Nauki Kolegium Nauk o Zdrowiu
  • prof. dr hab. Halina Car - Prodziekan ds. Rozwoju Kolegium Nauk o Zdrowiu

   

  Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej powierzono Pani prof. dr hab. Barbarze Mroczko.

  Powrót