• Aktualności

  Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Krzysztofa Worowskiego

  22.03.2020 19:05
  Autor: Administrator UMB

   

  Z głębokim żalem zawiadamiamy,

  że w dniu 22 marca 2020r. zmarł prof. dr hab. Krzysztof Worowski

  Prorektor ds. Nauki AMB, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  i wieloletni Kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej.

   

   

  Prof. dr hab. Krzysztof Worowski urodził się 30 stycznia 1936 r. w Wierzbicy Pańskiej. Studia na kierunku Lekarskim  Akademii Medycznej w Białymstoku ukończył w 1961 roku.  Pan Profesor był organizatorem i kierownikiem Zakładu Analizy Instrumentalnej AMB (1977-2006). Przez cały okres pracy zawodowej z ogromnym zaangażowaniem uczestniczył w działaniach organizacyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1987-1990 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki AMB, a w latach 1990-1996 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i wielu  prac doktorskich. Tematyka naukowa badań prowadzonych przez prof. K. Worowskiego obejmowała metody analityczne w chemii aminokwasów, peptydów i białek. Pasją Profesora była historia nauk przyrodniczych oraz historia Uczelni i Białostocczyzny. Zainteresowania poza naukowe realizował jako Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku (1987-2002), Redaktor Naczelny kwartalnika Medyk Białostocki (2000-2002), zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika Medyk Białostocki (2002-2012).

  Pan Profesor Krzysztof Worowski pozostanie w pamięci współpracowników i wielu pokoleń studentów jako osoba o szerokiej wiedzy zawodowej, życzliwa i otwarta na ich problemy nie tylko zawodowe.

   

  Uroczystości pogrzebowe:

  Wystawienie ciała nastąpi dnia 25 marca roku w godz. 9:30-11:30 w Domu Pogrzebowym przy ul. J.K. Branickiego 17 w Białymstoku.

  Msza święta pogrzebowa odbędzie się 25 marca (środa)  o 12:00 w starej Farze, skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz św. Rocha w Białymstoku.

   

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Powrót