• Aktualności

  Rektor UMB powołał Prodziekanów

  24.06.2020 12:45
  Autor: Administrator UMB

   

  24 czerwca 2020 roku, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Krętowski wręczył powołania Prodziekanom Wydziałów na lata 2020-2024.   

  Powołani obejmą swoje funkcje 1 września 2020r.
   

  Prodziekani UMB:
  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  • prof. dr hab. Teresa Sierpińska - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii
  • prof. dr  hab. Tomasz Hryszko - Prodziekan ds. Rozwoju i Nauczania Anglojęzycznego
  • prof. dr hab. Anna Wasilewska - Prodziekan ds. Studenckich

  Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych:

  • prof. dr hab. Karol Kamiński - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki
  • dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  • prof. dr hab. Milena Dąbrowska - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów
  • dr hab. Katarzyna Socha - Prodziekan ds. Rozwoju
  • dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska - Prodziekan ds. Studenckich

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki
  • dr n. farm. Bartłomiej Kałaska - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

  • prof. dr hab. Halina Car - Prodziekan ds. Rozwoju
  • prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz - Prodziekan ds. Studenckich
  • dr hab. Mateusz Cybulski - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów

  Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu

  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka -  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki
  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

  Powrót