• Aktualności

  Organizacja pracy w Dziekanacie

  13.10.2020 13:26
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zasady pracy Dziekanatu w zakresie obsługi studentów/doktorantów od 13 października 2020 r.:

   

  • Dziekanat będzie otwarty we wtorki i czwartki w godz.: 11:00 – 13:00.

  W Dziekanacie będzie obsługiwana jedna osoba (zgodnie z zaleceniami: w maseczce jednorazowej lub wielokrotnego użytku, przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Przed wejściem do Dziekanatu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przed drzwiami Dziekanatu). Prosimy o przygotowanie wcześniej wszystkich dokumentów (w pomieszczeniu Dziekanatu nie będzie możliwości wypełniania dokumentów).

  Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną nadal zalecamy, aby sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego załatwiać mailowo i telefonicznie.

  • W celu uniknięcia nadmiernych kolejek, przed Dziekanatem został umieszczony pojemnik, w którym możecie Państwo zostawiać dokumenty.

  W przypadku, gdy chcecie Państwo tylko zostawić dokumenty bez konieczności kontaktu z pracownikiem Dziekanatu należy je umieścić w pojemniku. Pojemnik jest codziennie opróżniany przez pracownika Dziekanatu.

  • Przedłużanie ważności legitymacji studenckich:

  Do 30 listopada 2020 r. zachowują ważność legitymacje studenckie i doktoranckie. Prosimy aby nie przychodzić do Dziekanatu w pierwszych dniach października w celu przedłużenia legitymacji, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia dużych kolejek. Ponadto legitymacje powinny być składane w Dziekanacie grupowo.

  • I rok studiów – odbiór legitymacji:

  W celu odbioru legitymacji należy mieć ze sobą wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz podpisane ślubowanie (arkusze ślubowania będą dostępne na korytarzu przed Dziekanatem). W Dziekanacie nie będzie możliwości wydruku ślubowania i potwierdzenia wpłaty.

  Przy odbiorze legitymacji zostaną zwrócone oryginały świadectw/aneksów – prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu w celu pokwitowania odbioru dokumentów.

  • Sprawy związane ze stypendiami prowadzone są w Dziale Spraw Studenckich, który mieści się w Pałacu Branickich. W sprawie ubezpieczenia prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim (szczegóły na stronie internetowej Samorządu lub na profilu Facebookowym).

   

  Powrót