• Aktualności

  Język angielski w zawodzie kosmetologa – zaproszenie na szkolenie

  14.10.2020 15:07
  Autor: Administrator UMB

  UWAGA STUDENTKI I STUDENCI

  KIERUNKU KOSMETOLOGIA

  II roku studiów I stopnia

  III roku studiów I stopnia

  II roku studiów II stopnia

   

  Zapraszamy do udziału w warsztatach językowych!

   

  Szkolenie: „Język angielski w zawodzie kosmetologa”

  Kto: studenci II roku I st., III roku I st. i II roku II st. Kosmetologii

   

  Uwaga! W szkoleniu nie mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym!

   

  Limit osób: 39

  Liczba godzin: 45 godzin / grupę

  Forma zajęć: zdalna, platforma Zoom

   

  Planowany termin rozpoczęcia kursu: listopad 2020

   

  SZCZEGÓŁY

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, a przed rozpoczęciem udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do udziału w bilansie kompetencji przeprowadzanym przez Biuro Karier UMB.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych UMB za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich), w dniach od 14 do 23 października w godzinach 7:30-15:30, osoba do kontaktu: Karolina Cylwik e-mail: zpu1@umb.edu.pl, tel.: 85 686-51-77

  Powrót