• Aktualności

  Europejski patent UMB

  25.10.2021 09:23
  Autor: BTT

  13 października 2021 roku Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował informację o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „Extract from polyporoid fungi, composition containing that extract and its applications” („Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie”), oznaczonego numerem EP3570860.

  Patent został opracowany przez naukowców z UMB, prof. dr hab. Halinę Car, dr Annę Sadowską, dr Mateusza Maciejczyka i dr hab. Arkadiusza Surażyńskiego, współpracujących z badaczami Politechniki Białostockiej,  prof. dr hab. inż. Sławomirem Bakierem, dr Ewą Zaporą, Markiem Wołkowyckim i mgr Marcinem Stockim.

  W ramach pracy nad patentem skupiono się na opracowaniu efektywnego sposobu otrzymania ekstraktu z korzeniowca sosnowego, czego podjął się zespół z Politechniki Białostockiej, by następnie w ramach badań in vitroin vivo naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mogli wykazać aktywność przeciwnowotworową otrzymanego ekstraktu wobec raka jelita grubego. Celem było również unaocznienie możliwości zastosowania kompozycji farmaceutycznej, zawierającej taki ekstrakt, jako aktywnego składnika leku przeciwnowotworowego, który charakteryzuje się niską toksycznością wobec komórek zdrowych.

  Patent europejski to tytuł ochronny przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) na wynalazek pod warunkiem, że jest on nowy, posiada poziom techniczny i nadaje się do przemysłowego stosowania. Jedną z najważniejszych korzyści patentu europejskiego jest to, że na podstawie jednego zgłoszenia wynalazek może zostać uprawomocniony w  wybranych państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej (38 krajów europejskich). Proces weryfikacji zgłoszenia patentowego przez EPO bywa długotrwały, a w przypadku patetu pt. „Ekstrakt z grzyba poliporoidalnego, kompozycja zawierająca taki ekstrakt oraz jego zastosowanie” trwał ponad trzy lata.

   

  Zdjęcie korzeniowca sosowego i napis patent

   
  Powrót