Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Sukces mgr farm. Joanny Potaś z Zakładu Farmacji Stosowanej

  25.10.2022 12:14
  Autor: Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Mgr farm. Joanna Potaś z Zakładu Farmacji Stosowanej

  zdobyła I nagrodę za prezentację ustną wygłoszoną podczas XXVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Chitynowego

  „New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives”, która odbyła się 21 – 23 września 2022 r. w Poznaniu.

   

  Nagrodzona praca pt. “Optimization of multilayer films composed of chitosan and low methoxy amidated pectin as materials for buccal drug delivery” powstała pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Winnickiej, we współpracy z Wydziałem Chemii UwB – prof. dr hab. Agnieszką Wilczewską, mgr Pawłem Misiakiem z Zakładu Chemii Polimerów i Syntezy Organicznej oraz dr Anną Basą z Zakładu Chemii Materiałów.


  Podczas konferencji pt. „Contemporary Pharmacy: Issues Challenges and Expectations 2022”, która odbyła się 21 października 2022 r. w Kownie,

  mgr farm. Joanna Potaś otrzymała główną nagrodę za prezentację posterową „The effect of polyelectrolyte complexes formation on the swelling performance of chitosan/low methoxy amidated pectin – based multilayer films”.

   

  Praca powstała pod kierownictwem prof. dr hab. Katarzyny Winnickiej.      

  Serdecznie gratulujemy!

  Dyplom z Kowna

  Dyplom z Poznania

  Powrót