Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Profesor Barbara Mroczko w Radzie Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

  17.02.2023 09:40
  Autor: Administrator UMB

  Pani prof. dr hab. Barbara Mroczko została ponownie wybrana na członka Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2023-2026). Jest to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania w dziedzinie medycyny klinicznej.

  Skład Rady Naukowej IMDiK PAN

  Prof. dr hab. Barbara Mroczko ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) oraz Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB. Kieruje także Zakładem Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz Zakładem Diagnostyki Biochemicznej UMB. Jest również Członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz Członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

  Profesor Barbara Mroczko pełni funkcję Guest and Section Editora w International Journal of Molecular Sciences (IJMS). Brała udział w międzynarodowym projekcie Joint Programme for Neurodegenerative Disease Research (JPND Research BiomarkAPD oraz była koordynatorem obszaru badawczego, dotyczącego chorób neurozwyrodnieniowych w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

  Profesor Barbara Mroczko w 2021 roku otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe oraz została laureatką konkursu Ministerstwa Edukacji
  i Nauki, uzyskując fundusze na zakup platformy do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą (SIMOA), tj. pierwszego tego typu analizatora w Polsce, służącego do wczesnej diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych, w tym w szczególności choroby Alzheimera (AD) i stwardnienia rozsianego (SM). Jest także laureatką konkursu „Pomosty Przyszłości” w kategorii „Pomost nauki do biznesu dla osoby” – Technotalenty, jak również World’s TOP 2% Scientists, tj. została zaliczona do 2% najlepszych naukowców na świecie.

  Profesor Barbara Mroczko rozwijała swoje umiejętności jako stypendystka zarówno w Polsce, jak i za granicą (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone), a obecnie aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera w postaci licznych wywiadów oraz wykładów krajowych i międzynarodowych. Pani Profesor cieszy się uznaniem wśród społeczności studenckiej, czego efektem są wielokrotne zaproszenia do obrad jury konferencji i turniejów społeczności akademickiej.

  Dorobek naukowy prof. Barbary Mroczko obejmuje 271 publikacji naukowych i 176 komunikatów zjazdowych. Łączny IF publikacji wynosi 786, punkty MNiSW: 13716, zaś indeks Hirscha 35.

  Powrót