Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  UMB partnerem Zielonej Koalicji dla Zdrowia

  27.03.2024 10:09
  Autor: Administrator UMB

  26 marca 2024 r. odbyła się oficjalna inauguracja Zielonej Koalicji dla Zdrowia. To nowa i ważna inicjatywa założona wspólnie przez podmioty instytucjonalne, szpitale oraz partnerów biznesowych na rzecz działań ESG (Environmental, Social, and Governance) w sektorze ochrony zdrowia.

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Krętowski podpisał porozumienie o współpracy z Zieloną Koalicją dla Zdrowia, aby wprowadzać innowacje, które mogłyby przyczynić się realnie do poprawy stanu zdrowia i ochrony środowiska w Polsce. Misją UMB jest nie tylko podwyższanie standardów kształcenia w zawodach medycznych, ale także podnoszenie świadomości o ochronie środowiska wśród studentów, pracowników Uczelni i kadry akademickiej.

  Jedną z ważnych inicjatyw na rzecz dbania o wpływ na środowisko działań branży medycznej jest poszerzenie III edycji studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia na UMB o aspekty ochrony środowiska i gospodarkę niskoemisyjną w podmiotach leczniczych. Będzie to istotnym krokiem w kierunku wyznaczania nowych priorytetów przyszłych liderów i osób zarządzających instytucjami oraz placówkami medycznymi.

  Światowe systemy opieki zdrowotnej odpowiadają za 4% globalnej emisji CO2 – to więcej niż lotnictwo czy żegluga. Gdyby sektor zdrowia był krajem, byłby piątym co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych na świecie.

  Z uwagi na rosnącą globalną populację, malejące zasoby naturalne i narastające zagrożenie zmianą klimatu, zrównoważony rozwój nie jest już wyborem, lecz imperatywem dla naszego zbiorowego dobrobytu i przetrwania. Według The Lancet Countdown zmiany klimatyczne są postrzegane jako największe zagrożenie zdrowotne XXI wieku. Natomiast szpitale i systemy ochrony zdrowia nieuchronnie poniosą wysokie koszty wynikające z rosnącej liczby ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Sektor opieki zdrowotnej zajmuje szczególne miejsce w tym kontekście. Znajduje się na czołowej pozycji pod kątem rozwiązywania dzisiejszych wyzwań, odgrywając kluczową rolę w poprawie i ochronie zdrowia ludzkiego, ale również mając znaczący wpływ na środowisko. Od dużego zużycia energii przez szpitale po wysoką produkcję odpadów i konsumpcję zasobów, wpływ na klimat i środowisko jest znaczący. Ten wpływ przyczynia się do nasilania wyzwań związanych ze zmianą klimatu, które z kolei negatywnie wpływają na zdrowie i dobrobyt ludzi.

  Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Narodowy Fundusz Zdrowia, Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Kanady, Ambasada Belgii, Izba Polsko-Holenderska.

  Strona internetowa Zielona Koalicja dla Zdrowia

   

  Powrót