Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB członkiem Zespołu Oceniającego ds. Umiędzynarodowienia w NAWA

  03.04.2024 16:01
  Autor: Administrator UMB

  prof. dr hab. Barbara MroczkoProf. dr hab. Barbara Mroczko została mianowana członkiem Zespołu Oceniającego ds. Umiędzynarodowienia, który ocenia wnioski w wybranych programach dla instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W szczególności, będzie brała udział w ocenie wniosków złożonych w ramach flagowych programów NAWA: Partnerstwa Strategiczne oraz Welcome to Poland.  Obecnie, Zespół Oceniający ds. Umiędzynarodowienia NAWA liczy tylko 16 ekspertów z całego kraju.

  Profesor Barbara Mroczko spełniła wszystkie kryteria wymagane od ekspertów, w tym m.in. w zakresie doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem i organizacją nauki lub szkolnictwa wyższego w zakresie współpracy międzynarodowej, posiadania doświadczenia w pełnieniu funkcji zarządczych w instytucjach naukowych lub instytucjach współpracujących. Pełni funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dbając o wzrost poziomu umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej. Współpracuje z Działem Współpracy Międzynarodowej w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej. Jest również Pełnomocnikiem Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych oraz Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UMB.

  Pani Profesor Mroczko została sklasyfikowana wśród 2% najlepszych naukowców na świecie (World’s TOP 2% Scientists). Realizowała wiele projektów międzynarodowych i krajowych, prezentowała swoje osiągnięcia naukowe na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Profesor Barbara Mroczko rozwijała swoje umiejętności jako stypendystka zarówno w Polsce, jak i za granicą (Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone), a obecnie aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera w postaci licznych wywiadów oraz wykładów krajowych i międzynarodowych.

   

  Wśród ekspertów zaangażowanych w ocenę wniosków o dofinansowanie składanych do NAWA są również dwaj inni reprezentaci naszej Uczelni – prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych oraz dr Tomasz Maliszewski, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

   

  Powrót