• Ostatnia zmiana 29.04.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Władze Wydziału i Dziekanat

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  Euroregionalne Centrum Farmacji

  ul. Mickiewicza 2D

  15-222 Białystok
   

  Zasady pracy Dziekanatu w zakresie obsługi studentów/doktorantów od 13 października 2020 r.:

  • Dziekanat będzie otwarty we wtorki i czwartki w godz.: 11:00 – 13:00.
   W Dziekanacie będzie obsługiwana jedna osoba (zgodnie z zaleceniami: w maseczce jednorazowej lub wielokrotnego użytku, przyłbicy w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Przed wejściem do Dziekanatu należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przed drzwiami Dziekanatu). Prosimy o przygotowanie wcześniej wszystkich dokumentów (w pomieszczeniu Dziekanatu nie będzie możliwości wypełniania dokumentów).

  Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną nadal zalecamy, aby sprawy niewymagające kontaktu bezpośredniego załatwiać mailowo i telefonicznie.

  • W celu uniknięcia nadmiernych kolejek, przed Dziekanatem został umieszczony pojemnik, w którym możecie Państwo zostawiać dokumenty.
   W przypadku, gdy chcecie Państwo tylko zostawić dokumenty bez konieczności kontaktu z pracownikiem Dziekanatu należy je umieścić w pojemniku. Pojemnik jest codziennie opróżniany przez pracownika Dziekanatu.
  • Przedłużanie ważności legitymacji studenckich:
   Do 30 listopada 2020 r. zachowują ważność legitymacje studenckie i doktoranckie. Prosimy aby nie przychodzić do Dziekanatu w pierwszych dniach października w celu przedłużenia legitymacji, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia dużych kolejek. Ponadto legitymacje powinny być składane w Dziekanacie grupowo.
  • I rok studiów – odbiór legitymacji:
   W celu odbioru legitymacji należy mieć ze sobą wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz podpisane ślubowanie (arkusze ślubowania będą dostępne na korytarzu przed Dziekanatem). W Dziekanacie nie będzie możliwości wydruku ślubowania i potwierdzenia wpłaty.
   Przy odbiorze legitymacji zostaną zwrócone oryginały świadectw/aneksów – prosimy o zabranie ze sobą własnego długopisu w celu pokwitowania odbioru dokumentów.
  • Sprawy związane ze stypendiami prowadzone są w Dziale Spraw Studenckich, który mieści się w Pałacu Branickich. W sprawie ubezpieczenia prosimy o kontakt z Samorządem Studenckim (szczegóły na stronie internetowej Samorządu lub na profilu Facebookowym).

   

  • Dziekan - prof. dr hab. Wojciech Miltyk przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12:00 - 13:00 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Dziekanacie).
  • Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 12.45 - 13.45 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Dziekanacie).