• Ostatnia zmiana 01.09.2016 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Dotychczasowi Dziekani

  1. prof. dr hab. Władysław Gałasiński - 1977 - 1984

  2. prof. dr hab. Ryszard Farbiszewski - 1984 - 1990

  3. prof. dr hab. Krzysztof Worowski - 1990 - 1996

  4. prof. dr hab. Ryszard Farbiszewski - 1996 - 1998

  5. prof. dr hab. Maciej Szmitkowski - 1998 - 2002

  6. prof. dr hab. Jerzy Pałka - 2002 - 2008

  7. prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska 2008 - 2016