Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Władze Wydziału, Kolegium.
 • Ostatnia zmiana 22.09.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Władze Wydziału, Kolegium

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych:

   prof. dr hab. Wojciech Miltyk 
   

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  tel. 85 748 54 31 (Dziekanat)
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

   
     

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

  dr Anna Gromotowicz-Popławskadr hab. Katarzyna Sochaprof. dr hab. Milena Dąbrowska

  dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Katarzyna Socha

  Prodziekan ds. Rozwoju

  prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

  tel. 85 748 54 31 (Dziekanat)
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
     

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych:

  prof. dr hab. Jerzy Pałkadr n. farm. Bartłomiej Kałaska 

  prof. dr hab. Jerzy A. Pałka

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  dr hab. Bartłomiej G. Kałaska

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

   
  tel. 85 748 54 31 (Dziekanat)
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl