• Ostatnia zmiana 02.10.2019 przez Administrator UMB

  Władze dziekańskie

   

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych

   

    prof. dr hab. Wojciech Miltyk  

   

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

   

   

   

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

   

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

   

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka prof. dr hab. Milena Dąbrowska   dr hab. Michał Tomczyk dr hab. Katarzyna Socha

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

   

  dr hab. Michał Tomczyk

  Prodziekan ds. Nauki

   dr hab. Katarzyna Socha

  Prodziekan ds. Rozwoju

   
  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl