• Ostatnia zmiana 18.05.2017 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Kosmetologia

   

  Studia I stopnia (profil praktyczny)

  stacjonarne i niestacjonarne (płatne)                                      

              Od roku akademickiego 2015/2016 wprowadzamy

          dodatkowo 160 godzin praktycznej nauki zawodu         

   

   

  Studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

  stacjonarne i niestacjonarne  (płatne)
  zaoczne (sobota-niedziela; płatne)

   

      

   

  Kosmetologia to interdyscyplinarny kierunek studiów

  ściśle powiązany z kierunkiem Farmacja i kierunkiem Lekarskim

   

   

   

  Powiązania z kierunkiem Farmacja są widoczne w zakresie podstawowej wiedzy z zakresu chemii,fizyki i biologii. Kosmetolog uzyskuje również wiedzę z zakresu chemii  kosmetycznej oraz receptury kosmetycznej, technologii formy kosmetyku, biofarmacji kosmetyków oraz fitokosmetyki.
   

  Z kierunkiem Lekarskim wiąże kosmetologię wiedza w zakresie znajomości budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego, w szczególności funkcjonowania skóry a także wiedzy na temat schorzeń, które stanowią wskazania lub przeciwwskazanie do wykonania niektórych  zabiegów kosmetycznych i wymagają konsultacji z lekarzem dermatologiem. Kosmetolog jest przygotowany do prowadzenia profilaktyki chorób skóry i przedwczesnego  pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia oraz do pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo we współpracy z personelem medycznym: dermatologiem, alergologiem, chirurgiem  plastycznym.

   

     

  Niezależnie od powiązań z innymi kierunkami

  kosmetologia charakteryzuje się własnym obszarem wiedzy i umiejętności

  związanym z teorią i praktyką dotyczącą profilaktyki i pielęgnacji skóry oraz korekty wad i upiększania.