Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kosmetologia.
  • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Kosmetologia

    • Studia I stopnia stacjonarne (profil praktyczny, studia trwają 3 lata)
    • Studia II stopnia stacjonarne (profil ogólnoakademicki, studia trwają 2 lata)

     

    Kosmetologia jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, o ogromnym potencjale rynkowym. Wzrost świadomości i rosnące potrzeby społeczeństwa odnośnie właściwej pielęgnacji skóry, przeciwdziałania skutkom starzenia się i dbałości o wygląd zewnętrzny powoduje, że zapotrzebowanie na usługi kosmetologiczne intensywnie wzrasta.  

    Kosmetologia jest dziedziną ściśle powiązaną z naukami farmaceutycznymi, medycznymi, chemicznymi i biologicznymi.

     

    Na kierunku Kosmetologia zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę, posiadającą zarówno doświadczenie zawodowe, jak i realizującą badania naukowe w obszarze związanym z dziedziną kosmetologii, zatrudnioną na  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim.

    Kosmetolog zajmuje się wspomaganiem leczenia oraz pielęgnacją skóry, włosów i paznokci.

     

    Działania kosmetologów prowadzą do:

    • zwiększenia atrakcyjności fizycznej,
    • poprawienia wyglądu zewnętrznego,
    • opóźnienia zewnętrznych oznak starzenia się,
    • wspomagania leczenia dermatologicznego oraz chirurgicznego.

     

       

    Kosmetolog to osoba z wykształceniem wyższym, która posiada i wykorzystuje w swojej pracy specjalistyczną wiedzę z zakresu anatomii,  fizjologii i żywienia człowieka, dermatologii, toksykologii, receptury farmaceutycznej, chemii kosmetycznej, alergologii a także psychologii.