• Ostatnia zmiana 22.02.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia I stopnia

  3 - letnie studia o profilu praktycznym, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
   

  Program studiów kierunku Kosmetologia I stopnia obejmuje następujące przedmioty:

  • BIOMEDYCZNE I HUMANISTYCZNE PODSTAWY KOSMETOLOGII:

  Biologia z elementami genetyki, Dermatologia, Fizjologia z anatomią, Histologia, Historia filozofii, Immunologia, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Mikrobiologia i wirusologia, Patofizjologia, Podstawy alergologii, Podstawy fizjoterapii i masażu, Psychologia, Socjologia, Wychowanie fizyczne, Zasady prawidłowego żywienia.

  • FIZYKOCHEMICZNE PODSTAWY KOSMETOLOGII I ELEMENTY STATYSTYKI:

  Analiza chemiczna kosmetyków, Biochemia, Biofizyka w kosmetologii, Chemia kosmetyczna, Elementy chemii biologicznej, Fitokosmetyka, Podstawy statystyki, Technologie informacyjne.

  • FARMACEUTYCZNO-TECHNOLOGICZNE ASPEKTY KOSMETOLOGII:

  Elementy biofarmacji w kosmetologii, Podstawy farmakologii, Podstawy toksykologii, Receptura kosmetyczna, Technologia formy kosmetyku.

  • PRAKTYCZNE ASPEKTY KOSMETOLOGII:

  Ćwiczenia specjalistyczne, Dermatokosmetologia wieku młodzieńczego, Elementy charakteryzacji, Elementy kosmetologii specjalistycznej, Estetyka, Etyka zawodowa, Fitokosmetologia, Higiena i epidemiologia w kosmetologii, Język angielski, Kosmetologia pielęgnacyjna I, Kosmetologia pielęgnacyjna II, Kosmetologia upiększająca, Podstawowa aparatura w kosmetologii, Podstawy medycyny estetycznej, Podstawy wizażu, Praca licencjacka, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i podstaw wizażu, Prawo autorskie i własność przemysłowa, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Światłolecznictwo, Ustawodawstwo kosmetologiczne.

  • PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.


  Praktyka zawodowa:

  Jest integralną część kształcenia zawodowego, odbywa się w zewnętrznych gabinetach kosmetycznych i obejmuje:

  • 160 godzin  (1 miesiąc)  na I roku studiów w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej
  • 160 godzin  (1 miesiąc) na II roku studióww zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

  Dodatkowo, rozwijaniem umiejętności praktycznych oraz rozszerzaniem wiedzy teoretycznej jest wprowadzenie Praktycznej nauki zawodu, która obejmuje:

  • 20 godzin na I roku studiów
  • 60 godzin na II roku studiów
  • 80 godzin na III roku studiów

  Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach Samodzielnej Pracowni Kosmetologii oraz w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, z dostępem do własnego stanowiska pracy. Podczas zajęć zapewniona jest specjalistyczna aparatura  oraz odpowiednie kosmetyki i akcesoria. Małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają stały i częsty kontakt z instruktorką.

   

  Zakończenie studiów:
  Studia kończą się obroną pracy licencjackiej oraz egzaminem licencjackim. Praca licencjacka ma charakter doświadczalny - studium przypadku.
   

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu w tym nauk medycznych, chemicznych i farmaceutycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia potrafi:

  • wykonywać zabiegi kosmetyczne z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej i wizażu,
  • zastosować podstawowe techniki charakteryzacji,
  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych, stosować zabiegi kosmetyczne w warunkach profesjonalnych.

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia jest przygotowany do:

  • pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, salonach i studiach urody o pełnym zakresie świadczonych usług,
  • podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub na innej uczelni,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela zawodu w szkołach pomaturalnych,
  • prowadzenia szkoleń i prezentacji profesjonalnych firm kosmetycznych.