• Ostatnia zmiana 01.10.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia I stopnia

  Kosmetologia I stopnia to 3 - letnie studia o profilu praktycznym, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
   

  Program studiów kierunku Kosmetologia I stopnia obejmuje następujące przedmioty (cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akad. 2019/2020):

  • BIOMEDYCZNE I HUMANISTYCZNE PODSTAWY KOSMETOLOGII:

  Biologia z elementami genetyki, Dermatologia, Fizjologia z anatomią, Histologia, Historia filozofii, Immunologia, Kwalifikowana pierwsza pomoc, Mikrobiologia i wirusologia, Patofizjologia, Podstawy alergologii, Podstawy fizjoterapii i masażu, Psychologia, Socjologia, Wychowanie fizyczne, Zasady prawidłowego żywienia.

  • FIZYKOCHEMICZNE PODSTAWY KOSMETOLOGII I ELEMENTY STATYSTYKI:

  Analiza chemiczna kosmetyków, Biochemia, Biofizyka w kosmetologii, Chemia kosmetyczna, Elementy chemii biologicznej, Fitokosmetyka, Podstawy statystyki, Technologie informacyjne.

  • FARMACEUTYCZNO-TECHNOLOGICZNE ASPEKTY KOSMETOLOGII:

  Elementy biofarmacji w kosmetologii, Farmakologia, Podstawy toksykologii, Receptura kosmetyczna, Technologia formy kosmetyku.

  • PRAKTYCZNE ASPEKTY KOSMETOLOGII:

  Seminarium dyplomowe, Dermatokosmetologia wieku młodzieńczego, Elementy kosmetologii specjalistycznej, Estetyka, Etyka zawodowa, Higiena i epidemiologia w kosmetologii, Język angielski, Kosmetologia pielęgnacyjna I, Kosmetologia pielęgnacyjna II, Kosmetologia upiększająca, Podstawowa aparatura w kosmetologii, Podstawy medycyny estetycznej, Podstawy wizażu, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i podstaw wizażu, Praktyczna kosmetologia, Prawo autorskie i własność przemysłowa, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Światłolecznictwo, Ustawodawstwo kosmetologiczne.

  • PRAKTYKI ZAWODOWE:

  Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, Praktyka w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i podstaw wizażu.


  Praktyka zawodowa:

  Jest integralną częścią kształcenia zawodowego, odbywa się w zewnętrznych gabinetach kosmetycznych.

  W roku akad. 2019/2020 praktyka będzie realizowana w następującym systemie:

  • 2 miesiące na I roku studiów (Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej),
  • 1 miesiąc na II roku studiów (Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej).

   

  W cyklu kształcenia rozpoczynającym sie w roku akad. 2019/2020 w programie studiów jest 6 miesięcy praktyk zawodowych (po 2 miesiące na każdym roku studiów).

  Dodatkowo, rozwijaniem umiejętności praktycznych oraz rozszerzaniem wiedzy teoretycznej jest wprowadzenie przedmiotu pn Praktyczna nauka zawodu, która obejmuje:

  • 20 godzin na I roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej),
  • 60 godzin na II roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej),
  • 80 godzin na III roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i podstaw wizażu).

  Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach Samodzielnej Pracowni Kosmetologii oraz w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, z dostępem do własnego stanowiska pracy. Podczas zajęć zapewniona jest specjalistyczna aparatura  oraz odpowiednie kosmetyki i akcesoria. Małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają stały i częsty kontakt z instruktorką.

   

  Zakończenie studiów:

  • Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Praca dyplomowa ma charakter doświadczalny - studium przypadku (obowiązuje na III roku studiów w roku akad. 2019/2020 oraz 2020/2021).
  • W cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akad. 2019/2020 (III rok w roku akad. 2021/2022) studia kończyć się będą egzaminem dyplomowym (praktycznym i teoretycznym).
   

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu w tym nauk medycznych, chemicznych i farmaceutycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia potrafi m.in:

  • wykonywać profesjonalnie zabiegi kosmetyczne z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, upiększającej i wizażu,
  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • udzielać klientowi profesjonalnych porad, np. dotyczących zasad prawidłowego żywienia i wpływu żywienia na urodę oraz opracowywać wskazania do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci w warunkach domowych.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia jest przygotowany do:

  • pracy w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, salonach i studiach urody o pełnym zakresie świadczonych usług,
  • podjęcia studiów II stopnia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku lub na innej uczelni,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela zawodu w szkołach pomaturalnych,
  • prowadzenia szkoleń i prezentacji profesjonalnych firm kosmetycznych.