Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studia I stopnia.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia I stopnia

  Kosmetologia I stopnia to 3 - letnie studia o profilu praktycznym, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia I stopnia potrafi:

  • wykonywać zabiegi kosmetyczne z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, specjalistycznej, upiększającej i wizażu,
  • świadomie współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • poprawnie dobierać i rozróżniać składniki biologicznie czynne kosmetyków w powiązaniu z ich działaniem na skórę,
  • opracowywać wskazania do pielęgnacji ciała w warunkach domowych,
  • stosować zabiegi kosmetyczne w warunkach profesjonalnych.


  Absolwent kierunku Kosmetologia posiada głęboko zakorzenioną świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta/klienta. Wykonuje zatem swój zawód ze szczególną starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także uregulowaniami prawnymi.
  Absolwent kierunku Kosmetologia jest przygotowany do pracy w gabinetach kosmetycznych i odnowy biologicznej o pełnym zakresie świadczonych usług. Kończąc studia I stopnia na kierunku Kosmetologia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również podjęcia pracy w charakterze nauczyciela zawodu, prowadzenia szkoleń oraz pracy w profesjonalnych firmach kosmetycznych.

    

   Praktyka zawodowa:

   Jest integralną częścią kształcenia zawodowego, odbywa się w zewnętrznych gabinetach kosmetycznych.

   Praktyka jest realizowana w następującym systemie:

   • 2 miesiące na I roku studiów (Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej),
   • 2 miesiące na II roku studiów (Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej),
   • 2 miesiące na III roku studiów (Praktyka zawodowa w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej i podstaw wizażu).

    

   Dodatkowo, rozwijaniem umiejętności praktycznych oraz rozszerzaniem wiedzy teoretycznej jest wprowadzenie przedmiotu pn. Praktyczna nauka zawodu, która obejmuje:

   • 20 godzin na I roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej),
   • 60 godzin na II roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej),
   • 80 godzin na III roku studiów (Praktyczna nauka zawodu w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i podstaw wizażu).

   Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach Samodzielnej Pracowni Kosmetologii oraz w Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, z dostępem do własnego stanowiska pracy. Podczas zajęć zapewniona jest specjalistyczna aparatura  oraz odpowiednie kosmetyki i akcesoria. Małe grupy ćwiczeniowe umożliwiają stały i częsty kontakt z instruktorką.

    

   Zakończenie studiów:

   • Studia kończą się egzaminem dyplomowym (praktycznym i teoretycznym).