Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studia II stopnia.
 • Ostatnia zmiana 14.10.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia II stopnia

  Kosmetologia II stopnia to 2 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
   

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie kosmetologii, bazującym na wiedzy i umiejętnościach z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również nauk farmaceutycznych i chemicznych.

  Absolwent kierunku Kosmetologia II stopnia posiada wiedzę m.in. na temat:

  • składu kosmetyku oraz potrafi ustalić jego zastosowanie,
  • wpływu chorób endokrynologicznych na zmiany w obrębie skóry,
  • mechanizmów reakcji alergicznych, w tym istotę uczulenia na kosmetyki oraz ogólne zalecenia ich leczenia,
  • naprawy skóry z użyciem metod chirurgii plastycznej i estetycznej,
  • profilaktyki nowotworów skóry,
  • mechanizmów działania oraz potencjalnych działań niepożądanych oraz wskazań i przeciwwskazań do stosowania poszczególnych grup leków w leczeniu wybranych schorzeń skóry i jej przydatków,
  • wymogów stawianych kosmetykom naturalnym i organicznym z certyfikatem ekologicznym.

  Absolwent kierunku Kosmetologia II stopnia jest przygotowany do:

  • pracy zawodowej, w tym do:
   • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
   • planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
   • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo we współpracy z dermatologiem, alergologiem, specjalistą medycyny estetycznej,
   • pracy w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych oraz przygotowujących rejestrację kosmetyków,
   • pracy w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych, laboratoriach badawczo - rozwojowych oraz przygotowujących rejestrację kosmetyków.
  • podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej,
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach wyższych.