• Ostatnia zmiana 01.10.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia II stopnia

  Kosmetologia II stopnia to 2 - letnie studia o profilu ogólnoakademickim, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.
   

  Program studiów kierunku Kosmetologia II stopnia obejmuje następujące przedmioty (cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akad. 2019/2020):

  • NAUKI BIOMEDYCZNE W KOSMETOLOGII:

  Alergologia, Chirurgia plastyczna, pourazowa, Elementy chirurgii estetycznej, Farmakoterapia schorzeń skóry, Język angielski, Komunikacja interpersonalna w kosmetologii, Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Podstawy endokrynologii, Podstawy histopatomorfologii, Podstawy onkologii skóry, Prawo i ekonomia w kosmetologii, Podstawy profilaktyki chorób skóry

  • NAUKI FARMACEUTYCZNE W KOSMETOLOGII:

  Biotechnologia kosmetyków, Elementy analizy instrumentalnej, Postępy syntezy organicznej w projektowaniu kosmetyków, Molekularne aspekty fizykochemicznych oddziaływań na skórę Nanotechnologia w kosmetologii, Przemysłowa produkcja kosmetyków, Sensoryka i środki zapachowe, Systemy informatyczne w kosmetologii

  • KOSMETYKI I EFEKTY ICH DZIAŁANIA:

  Kontrola jakości kosmetyków, Naturalne produkty kosmetyczne, Nutrikosmetyka, Receptura wybranych preparatów kosmetycznych, Substancje lecznicze w kosmetologii, Surowce kosmetyczne, Toksykologia kosmetyków

  • ELEMENTY KOSMETOLOGII PRAKTYCZNEJ/ ZAWODOWEJ:

  Aparatura specjalistyczna w kosmetologii, Dermokosmetyki uzupełnieniem zabiegów medycyny estetycznej i kosmetologii, Elementy kosmetologii estetycznej, Kosmetologia specjalistyczna, Masaż w kosmetologii, Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w gabinecie kosmetycznym, Rehabilitacja dermatologiczna

  • METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH:

  Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań naukowych, Praca magisterska, Warsztaty naukowe w laboratorium naukowo-badawczym

   

  W cyklu kształcenia rozpoczynającym się w roku akad. 2019/2020 wprowadzono do programu studiów nowy przedmiot pn.: Warsztaty naukowe w laboratorium naukowo-badawczym (120h na I roku). Celem warsztatów jest doskonalenie warsztatu badawczego w rzeczywistych warunkach laboratoryjnych, przygotowanie studentów do realizacji doświadczalnej pracy magisterskiej (zgodnie z założeniami studiów o profilu ogólnoakademickim).

   

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta, który posiada ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie kosmetologii, bazującym na wiedzy i umiejętnościach z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również nauk farmaceutycznych i chemicznych.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia II stopnia posiada wiedzę m.in. na temat:

  • składu kosmetyku oraz potrafi ustalić jego zastosowanie,
  • wpływu chorób endokrynologicznych na zmiany w obrębie skóry,
  • mechanizmów reakcji alergicznych, w tym istotę uczulenia na kosmetyki oraz ogólne zalecenia ich leczenia,
  • naprawy skóry z użyciem metod chirurgii plastycznej i estetycznej,
  • profilaktyki nowotworów skóry,
  • mechanizmów działania oraz potencjalnych działań niepożądanych oraz wskazań i przeciwwskazań do stosowania poszczególnych grup leków w leczeniu wybranych schorzeń skóry i jej przydatków,
  • wymogów stawianych kosmetykom naturalnym i organicznym z certyfikatem ekologicznym.

   

  Absolwent kierunku Kosmetologia II stopnia jest przygotowany do:

  • pracy zawodowej, w tym do:
   • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego,
   • planowania i wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej oraz upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
   • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo we współpracy z dermatologiem, alergologiem, specjalistą medycyny estetycznej,
   • pracy w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych oraz przygotowujących rejestrację kosmetyków,
   • pracy w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych, laboratoriach badawczo - rozwojowych oraz przygotowujących rejestrację kosmetyków.
  • podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich)
  • podjęcia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach wyższych.