Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nostryfikacje.