• Ostatnia zmiana 27.05.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Stopnie naukowe i tytuły

  Szanowni Państwo,

  na mocy Ustawy  z dnia 3 lipca 2018 r.   Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce   oraz na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. nie będą wszczynane przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora.

  Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r., będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

  Wszystkie przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. i nie zrealizowane do 31 grudnia 2021 r., zostaną zamknięte lub umorzone.

  Z dniem 1 października 2019 r. Rada Wydziału utraci prawo do podejmowania uchwał w sprawie stopni i tytułów naukowych. Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora będą wszczynane i realizowane zgodnie z nowymi zasadami.

   

  Na obecnym etapie proszę zwrócić uwagę na parę istotnych formalnych zmian (tekst podlinkowany), które nastąpią z dniem 1 października 2019 r.,  dotyczących:

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wydział posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora w dziedzinach:

  • nauki farmaceutyczne
  • nauki medyczne, dyscyplina - biologia medyczna

   

  Od 1 maja 2019 r. będą nadawane stopnie doktora i doktora habilitowanego zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

   

  Doktoraty

  Wykaz habilitacji pracowników Wydziału
   

  Wykaz profesur pracowników Wydziału
   

  Zobacz wytyczne dotyczące stopni i tytułów naukowych