• Ostatnia zmiana 05.07.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia doktoranckie

   na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

     Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym 

     z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

     prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

      Zakład Toksykologii

     tel. 85 748 5603,  85 748 5604

     e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl  

     Godziny przyjęć interesantów:  spotkanie z prof. dr hab. Małgorzatą Brzóska będzie możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu.

   

      

     Kierownik międzynarodowych studiów doktoranckich   

     w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych   

     prof. dr hab. Barbara Malinowska

      Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

     tel. 85 748 5699, 85 748 5698

     e-mail: bmalin@umb.edu.pl

     Godziny przyjęć interesantów: Czwartki: godz. 9.30-10.30

     Obsługa administracyjna:

   

     Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  •  dr Jolanta Gorbacz-Pazera

     tel. 85 748 5844
     e-mail: jolanta.gorbacz-pazera@umb.edu.pl

   

  •  mgr Alina Wawrzeniuk

       tel. 85 748 5839

       e-mail: alina.wawrzeniuk@umb.edu.pl

      Dział Spraw Studenckich

      mgr Marzena Bach

      tel. 85 748 5783

      e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl