• Ostatnia zmiana 30.11.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia doktoranckie

   na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Nazwa jednostki Studia doktoranckie

  Kierownicy

  Studia doktoranckie

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  Zakład Toksykologii

  tel. 85 748 5603,  85 748 5604

  e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl  

  Godziny przyjęć interesantów:  

  Poniedziałki: godz.  13.15-14.00       

   

  Międzynarodowe studia doktoranckie  

  w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych   

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej

  tel. 85 748 5699, 85 748 5698

  e-mail: bmalin@umb.edu.pl

  Godziny przyjęć interesantów:

  Czwartki: godz. 9.30-10.30

   

   

  Obsługa bieżąca

  • stypendia doktoranckie

   

   

   

   

  • międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych

   

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  • dr Jolanta Gorbacz-Pazera

  tel. 85 748 5844
  e-mail: jolanta.gorbacz-pazera@umb.edu.pl

   

  • mgr Alina Wawrzeniuk

  tel. 85 748 5839

  e-mail: alina.wawrzeniuk@umb.edu.pl

  Obsługa dotycząca pomocy materialnej

  • stypendia socjalne
  • stypendia naukowe
  • wyjazdy

  Dział Spraw Studenckich

  mgr Marzena Bach

  tel. 85 748 5783

  e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl