• Ostatnia zmiana 14.06.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Studia doktoranckie

   na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Nazwa jednostki Studia doktoranckie

  Kierownik

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  Zakład Toksykologii

  tel. 85 748 5603,  85 748 5604

  e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl  

  Godziny przyjęć interesantów:  

  poniedziałek, godz. 13.15-14.00                    

  Obsługa bieżąca

  • stypendia doktoranckie

  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
  dr Jolanta Gorbacz-Pazera

  tel. 85 748 5844
  e-mail: jolanta.gorbacz-pazera@umb.edu.pl

  Obsługa dotycząca pomocy materialnej

  • stypendia socjalne
  • stypendia naukowe
  • wyjazdy

  Dział Spraw Studenckich

  mgr Marzena Bach

  tel. 85 748 5783

  e-mail: marzena.bach@umb.edu.pl